Show simple item record

dc.contributor.advisorLouwerens, Carmen
dc.contributor.authorLangvik-Hansen, Tormod
dc.contributor.authorLindstad, Ole Herman
dc.contributor.authorNygaard, Rune
dc.date.accessioned2020-05-07T08:51:57Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:31:33Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:46:11Z
dc.date.available2020-05-07T08:51:57Z
dc.date.available2020-08-28T06:31:33Z
dc.date.available2021-04-29T10:46:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/3022
dc.descriptionBachelor i Prehospitalt arbeid - Paramedic
dc.description.abstractBakgrunn Ambulansearbeid er et uforutsigbart og krevende yrke som krever konstant årvåkenhet når man er på oppdrag. Under påvirkning av fatigue reduseres evnen til å utføre arbeidet, noe som kan gi konsekvenser både for pasientene og ambulansepersonellet. Internasjonal forskning viser at forekomsten av fatigue blant ambulansepersonell er høy. I Norge er det ingen forskning på fatigue blant bilambulansepersonell. Arbeidsbelastningen for ambulansepersonell har økt de siste årene. Dette, kombinert med problematikk tilknyttet skiftarbeid og potensielt store konsekvenser ved feilvurderinger, gir et behov for mer forskning på fatigue. Mål Prosjektbeskrivelsen har som hensikt å kartlegge fatigue hos norsk ambulansepersonell. Prosjektet skal undersøke om graden av fatigue er sesongvariert og om fatigue endrer seg i relasjon med påvirkende faktorer Vi undersøker også om det er forskjeller på fatigue i forskjellige områder i Norge. Forskningen kan belyse eventuelle behov for fatiguereduserende tiltak i ambulansetjenesten. Forskningsdesign og metode For å kartlegge fatigue, skal det utføres en landsdekkende spørreundersøkelse med fire måletidspunkt over 12 måneder. Spørreskjemaet blir distribuert til alt operativt bilambulansepersonell i Norge. Når all data er samlet inn analyseres dataene for å se etter sammenhenger mellom fatigue og påvirkende faktorer, og sesongvariasjoner av fatigue. Forankring Spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å sikre god kvalitet på pasientbehandlingen og har, som arbeidsgiver, et ansvar for arbeidsvilkår for ambulansepersonellet. Statens institutt for arbeidsmiljø (STAMI) vil ha interesse av prosjektet da forskningen undersøker sammenheng mellom fatigue og disponerende faktorer, som er knyttet til arbeidsmiljø. Organisasjoner for arbeidstakere vil ha interesse av forskningen da den angår helse, miljø og sikkerhetsaspekter av ambulansearbeid.
dc.language.isonb
dc.publisherOslo Metropolitan University
dc.subjectParamedic
dc.subjectParamedisin
dc.subjectFatigue
dc.subjectAmbulanser
dc.subjectAmbulances
dc.subjectProsjektbeskrivelse
dc.subjectKvantitative metoder
dc.titleFatigue blant ambulansepersonell. En prosjektbeskrivelse om fatigue i norsk ambulansetjeneste
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber47


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record