Show simple item record

dc.contributor.advisorMedin, Tirill
dc.contributor.authorBertheussen, Fredrik Lyster
dc.contributor.authorVestly, Mathias Vik
dc.date.accessioned2019-07-29T13:15:33Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:40:54Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:46:24Z
dc.date.available2019-07-29T13:15:33Z
dc.date.available2020-08-28T06:40:54Z
dc.date.available2021-04-29T10:46:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/2247
dc.descriptionBachelor i Prehospitalt arbeid - Paramedic
dc.description.abstractIntroduksjon: Identifisering av hypotermi er viktig for å iverksette tidlig profylakse og korrigering av nedkjøling. Hvordan ambulansepersonell måler temperatur og hvilket utstyr som er tilgjengelig varierer i Norge. Formålet med dette litteraturstudiet er å undersøke nøyaktigheten til målingene fra rektale-, epitympaniske og infrarøde øretermometre og hvordan vind og kulde påvirker disse. Metode: Systematiske søk i databasene Medline, Swemed+, CINAHL og manuelle søk i litteraturlister til relevante studier gav 8 artikler fra 2010-2017 som er inkludert i oppgaven. Nøyaktigheten til rektaltemperatur med probe (Trek), øretemperatur med probe (Tepi) og ved infrarød måling (Tir) ble sammenlignet med hverandre. Resultat og diskusjon: Sammenligningen av studiene viser at infrarøde termometre er nøyaktige inhospitalt, men lar seg lett påvirke av kulde og vind prehospitalt. Rektal termometri viser 0,4-1,5ºC høyere temperatur enn kjernetemperatur, er upraktiske ved traumer og er forsinket ved endringer i kjernetemperatur. Epitympanisk termometri gir mulighet for kontinuerlig måling, men viser temperaturer 0,9-1,5ºC lavere enn kjernetemperaturen. I tillegg kan målingene bli påvirket av kulde og vind. Konklusjon: Termometrene ambulansetjenesten bruker i dag er unøyaktige ved prehospital bruk. Dette burde ikke stå i veien for at målinger utføres, men ambulansepersonellet må ta i betraktning at termometeret ikke gjenspeiler pasientens faktiske kjernetemperatur. Ytterligere forskning er nødvendig for å bekrefte funnene i oppgaven.
dc.language.isonb
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet
dc.subjectHypotermi
dc.subjectTemperaturmåling
dc.subjectRektal termometer
dc.subjectEpitympanisk termometer
dc.subjectInfrarød termometer
dc.subjectPrehospitalt arbeid
dc.subjectParamedic
dc.titlePrehospital temperaturmåling : er rektal- og øretermometri nøyaktig ved prehospital hypotermi?
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber46 s.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record