Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorIdland, Siri
dc.contributor.authorRasmussen, Linda Aarøe
dc.contributor.authorSolberg, Knut Håvard
dc.date.accessioned2019-07-29T10:27:30Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:31:56Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:46:13Z
dc.date.available2019-07-29T10:27:30Z
dc.date.available2020-08-28T06:31:56Z
dc.date.available2021-04-29T10:46:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/2238
dc.descriptionBachelor i Prehospitalt arbeid - Paramedic
dc.description.abstractInnledning: Pasienter med respiratoriske og kardiologiske tilstander har blitt behandlet med oksygen i over et århundre. Den kliniske effekten av oksygenbehandling til normoksive pasienter med brystsmerter av sannsynlig kardiogen årsak, er uviss. Flere nye studier hevder at overdreven bruk av oksygen kan øke skaden på hjertet til pasienter med akutt myokardinfarkt. Denne oppgaven har sett nærmere på bruk av oksygen i behandlingen av pasienter med hjerteinfarkt, ettersom det den siste tiden har vært diskusjon, prosedyreendringer, og usikkerhet rundt temaet i det prehospitale feltet. Metode: Oppgaven er en litteraturstudie ut fra fem vitenskapelige artikler om utførte kontrollerte randomiserte studier. Artiklene ble funnet gjennom både systematiske og usystematiske søk i faglige databaser. Det er også benyttet pensumlitteratur som er relevant for temaet. Resultat: Studiene randomiserte pasienter med mistenkt hjerteinfarkt til en oksygengruppe og en kontrollgruppe. Etter behandling ble størrelsen på infarktet vurdert og undersøkt gjennom ulike målinger for å vurdere effekt av oksygenbehandling. Pasientene ble undersøkt på nytt i ettertid for å dokumentere eventuelle nye myokardinfarkt, hjertesvikt eller arytmier, og endelig skade på myokard. Dødsfall innen ett år ble ført opp som endelig resultat i studiene. Avslutning: Studiene har noe ulike fokusområder og funn, men resultatene peker sammenfattet i retning av at rutinemessig oksygenbehandling kan ha en mer skadelig enn terapeutisk effekt til normoksive pasienter med STEMI. Studiene konkluderer med at det er trygt å avstå fra oksygenbehandling til infarktpasienter som ikke er hypoksiske. Det er likevel fortsatt behov for videre forskning på temaet og det bør gjennomføres studier av større omfang.
dc.language.isonb
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet
dc.subjectOksygenbehandling
dc.subjectHjerteinfarkt
dc.subjectMyokardinfarkt
dc.subjectSTEMI
dc.subjectPrehospitalt arbeid
dc.titlePrehospital oksygenbehandling til pasienter med brystsmerter av sannsynlig kardiogen årsak
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber35 s.


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel