Show simple item record

dc.contributor.editorArntzen, Erik
dc.contributor.editorTolsby, June
dc.date.accessioned2011-12-19T11:38:27Z
dc.date.accessioned2020-08-28T08:21:29Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:15:22Z
dc.date.available2011-12-19T11:38:27Z
dc.date.available2020-08-28T08:21:29Z
dc.date.available2021-04-29T10:15:22Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationLU 10/2010
dc.identifier.isbn9788248800354
dc.identifier.issn1501-6080
dc.identifier.urihttp://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_15771
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/208
dc.description.abstractDenne boken er en revisjon av førsteutgaven fra 2005. Følgende kapitler er revidert «Eksperimentell design, med spesiell vekt på ulike typer av N=1 design» av Erik Arntzen, «Vitenskapelig tenkemåte» av Else Askerøi, «Forskning mellom utfordringer og muligheter» av Else Askerøi og Ingrid Barikmo, «Kategorisering av kvalitative intervjudata» av Else Askerøi og Mette Høie, «Deltagende observasjon som metode for feltforskning» av Lillian Larsen, «Å strukturere en fagtekst» av Halvor Spetalen, «Introduksjon til kvantitativ, kausal forskning» og «Felteksperimenter» begge av Adam Vogt. De øvrige kapitler er ikke revidert, fordi forfatterne vurderer kapitlene som dekkende i forhold til utviklingen innen fagfeltet siden forrige utgave av boken. Imidlertid er alle kapitlene i boken oppgradert til APA referanse stil. Bokas metodiske tilnærminger til forskning og utvikling innenfor ulike profesjonsfag, representerer forfatternes faglige forankringer, interesser og erfaringer knyttet til studentveiledning. Ved å vise til praktiske eksempler og favne vidt, vil man understøtte studentenes nysgjerrighet og lyst til faglig og vitenskapelig fordypning på en forsvarlig, systematisk måte. Studenter utfordres til å påvirke eget fag og skape endring i lys av erfaringer, refleksjoner og opplevelser de har i studieløpet og som fremtidige yrkesutøvere. Artiklene belyser metodiske konsekvenser av å undersøke menneskers tanker eller atferd, systemer eller fenomen som påvirkes systematisk eller av å utvikle produkter. Innføring i vitenskapelig tenkning, hvordan FoU-prosjekt kan etableres og presenteres og utdyping av likheter og forskjeller i ulike FoU-tilnærminger, gjør boka egnet både for bachelorstudier, videreutdannings- og masterstudier. Forfatterne som har revidert sine kapitler er, eller har vært, ansatt ved Høgskolen i Akershus på henholdsvis Avdeling for adferdsvitenskap og Avdeling for yrkesfaglærerutdanning.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Akershus
dc.relation.ispartofseriesLæremidler for profesjonsutdanning;10/2010
dc.subjectForskningsmetoder
dc.subjectVitenskapelig tenkning
dc.subjectStudenter
dc.titleStudenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og metodebruk
dc.typeResearch report
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record