Show simple item record

dc.contributor.advisorBaklund, Ida
dc.contributor.authorHole, Ole Henrik
dc.contributor.authorMoi, Erik Fjelland
dc.date.accessioned2019-02-13T08:37:14Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:31:08Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:46:18Z
dc.date.available2019-02-13T08:37:14Z
dc.date.available2020-08-28T06:31:08Z
dc.date.available2021-04-29T10:46:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1289
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractBakgrunn: Sykepleiere har en viktig forebyggende funksjon. Allikevel har vaksinasjonsraten mot influensa blant helsepersonell, der sykepleiere utgjør den største gruppen, holdt seg lav over lang tid på tross av helsemyndigheters anbefalinger om å vaksinere seg. Mål: Å kartlegge faktorer som påvirker sykepleiere sin vaksinasjonsrate og diskutere de opp mot sykepleierens forebyggende funksjon og dermed kunne svare på problemstillingen Sykepleierens forebyggende funksjon og egenvaksinasjon - et etisk dilemma? Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie. Et systematisk søk ble gjennomført etter gjeldende retningslinjer for å identifisere relevant litteratur. 2 systematiske oversikter og 4 enkeltstudier ble til slutt inkludert i oppgaven. Resultater: Studiene identifiserer flere viktige faktorer som påvirker sykepleiere sitt valg om å vaksinere seg. Manglende kunnskap om influensa og vaksinen, retten til selvbestemmelse og nedprioritering eller manglende vurdering om profesjonsperspektivet på egenvaksinasjon. Konklusjon: For noen sykepleiere så kan valget om egenvaksinasjon fremstå som et etisk dilemma grunnet manglende kunnskap. Vi finner ikke et grunnlag for et slikt perspektiv i teorien. Funnene kan sterkt indikere at faktorene som styrer sykepleiere sin egenvaksinasjon kan fremstå som et etisk dilemma i et profesjonsperspektiv.
dc.language.isonb
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet
dc.subjectForebyggende helsearbeid
dc.subjectInfluensa
dc.subjectVaksinasjon
dc.subjectHelsepersonell
dc.titleInfluensavaksinen : sykepleierens forebyggende funksjon og egenvaksinasjon - et etisk dilemma?
dc.typeBachelor thesis
fagarkivet.source.pagenumber39


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record