Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHelø, Guro Dahlen
dc.contributor.authorWith, Åsmund
dc.date.accessioned2019-01-25T07:57:48Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:41:56Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:46:45Z
dc.date.available2019-01-25T07:57:48Z
dc.date.available2020-08-28T06:41:56Z
dc.date.available2021-04-29T10:46:45Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1276
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractVi har i denne bacheloroppgaven tatt et dypdykk i stress hos pasienter med KOLS, og hvordan deres hverdag blir påvirket av sykdommens symptomer, og det faktum av at sykdommen preges av skam og stigmatisering. Vi har valgt følgende problemstilling for oppgaven; Hvordan kan sykepleier redusere stress hos en pasient med KOLS? Valgt metode for oppgaven er et litteraturstudie der hensikten er å gi leseren en oppdatert og god forståelse av kunnskapen på det området som problemstillingen etterspør, og hvordan en har kommet frem til kunnskapen. Vi fant fire forskningsartikler som belyser ulike sider av oppgavens problemstilling. Artiklene tar for seg hvordan symptomene gir utfordringer i hverdagen og livet, med fokus på fysiske utfordringer og hvordan en på egenhånd har ervervet seg ulike strategier for å mestre sykdommen. Hjelp fra helsepersonell poengteres som viktig for å møte utfordringene. En artikkel tar for seg den psykiske belastningen ved sykdommen gjennom skam, selvbebreidelse og stigmatisering fra samfunnet. Vi har ved hjelp av Lazarus & Folkmans teori om stress og mestring, samt Benner & Wrubels omsorgsteori, presentert ulike tiltak sykepleier kan iverksette for å redusere stress hos en pasient med KOLS som er innlagt på en lungemedisinsk avdeling, med forverring av sin tilstand. Problemområdene vi har avgrenset oss til er tilnærmingen til pasientgruppen, sykepleiers holdninger, tiltak ved hovedsymptomene åndenød, sekrethopning og angst.
dc.language.isonb
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectKOLS
dc.subjectStress
dc.subjectKronisk obstruktiv lungesykdom
dc.subjectLungesykdom
dc.subjectSykepleie
dc.subjectMestring
dc.subjectOmsorg
dc.subjectOmsorgsteori
dc.titleStress hos pasienter med KOLS : hvordan kan sykepleier redusere stress hos pasienter med KOLS?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel