Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNorman, Siri Foss
dc.date.accessioned2018-04-05T07:51:02Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:43:31Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:47:06Z
dc.date.available2018-04-05T07:51:02Z
dc.date.available2020-08-28T06:43:31Z
dc.date.available2021-04-29T10:47:06Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1236
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractBakgrunn for oppgaven er innføringen av Samhandlingsreformen i 2012. Reformen førte med seg en rekke nye arbeidsoppgaver for kommunehelsetjenesten. Blant annet medførte redusert liggetid på sykehus og kommunal overtakelse av utskrivningsklare pasienter til både flere og sykere pasienter på sykehjem. Denne oppgaven drøfter problemstillingen: Hvilke konsekvenser har samhandlingsreformen fått for sykepleiere på sykehjem? Oppgaven benytter litteraturstudie som metode for å besvare problemstillingen. Oppgaven viser at Samhandlingsreformen har ført til endring i sykepleiernes ansvar og oppgaver. Dette inkluderer økt arbeidsbelastning, økt kompleksitet i arbeidsoppgavene, mindre tid til omsorgsoppgaver og mindre tid til enkeltpasienter. Oppgaven problematiserer endringene i sykepleieroppgavene og sykepleieres ansvar og funksjon opp mot det økte kompetansebehovet i sykehjemmet etter Samhandlingsreformen. Oppgaven viser at sykepleieres ansvar om å utøve forsvarlig pleie påvirkes av redusert liggetid på sykehus og manglende kompetanse. Til tross for at det legges til rett for å søke om økonomiske midler til kompetanse- og rekrutteringsarbeid i kommunene, belyser denne oppgaven utfordringene ved at det er opp til kommune selv å søke om midler. Oppgaven viser at det ikke i tilstrekkelig grad søkes om økonomiske midler, og at det er store variasjoner mellom kommunene.
dc.language.isonb
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectSamhandlingsreformen
dc.subjectSykepleiere
dc.subjectSykehjem
dc.subjectLiggetid på sykehus
dc.subjectKompetanse
dc.titleSamhandlingsreformens konsekvenser for sykepleiere på sykehjem
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel