Show simple item record

dc.contributor.authorDelpage, Fanny Anne-Marie
dc.date.accessioned2018-03-12T07:25:24Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:42:49Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:47:03Z
dc.date.available2018-03-12T07:25:24Z
dc.date.available2020-08-28T06:42:49Z
dc.date.available2021-04-29T10:47:03Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1219
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractBakgrunn: Amyotrofysk lateral sklerose er en fatal degenerativ nevrologisk sykdom som gir store funksjonssvikt. ALS-pasienter opplever ofte utrygghet for fremtiden og er ofte bekymret og redde på grunn av døden og tapet av kontroll over egen kropp. Forskning viser at de fleste pasienter lider av mild og moderate angst men at de fleste opplever sterk angst ved langt fremskreden sykdom. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å lære mer om ALS og angst. Jeg ønsker å belyse at denne pasientgruppen opplever veldig mye angst og at man kan som helsepersonell hjelpe disse pasientene å mestre angsten. På denne måten kan vi utføre bedre palliativ behandling og bidra til bedre livskvalitet. Metode: Denne oppgaven er en litteraturstudie basert på 7 forskningsartikler og selvvalgt litteratur om ALS, i tillegg til pensum bøker som har blitt brukt i sykepleiestudiene de siste årene. Jeg benyttet meg av databasene CINAHL, Svemed +, PubMed og Oria i søket av artikler. Disse databasene er anbefalt av HIOA og er dermed sikre søkemotorer. Se vedlegg for søkeordene og søkestrategi. Diskusjon: Det finnes mange utfordringer med ALS. Det å miste kontroll over egen kropp og vite at døden er den eneste utvei kan føre til sterk angst og lite håp for fremtiden. Hva er de hoved stress faktorer som fører til angst? Og hvordan kan vi hjelpe pasienten? Disse er blant annet de spørsmålene som kommer til å bli drøftet i oppgaven. Konklusjon: Det finnes ingen konkret fasit på hvordan man kan hjelpe pasienten å mestre angsten. Hver enkelt pasient har sin egen måte å mestre stress på og derfor burde behandlingen av angst være individuelt. Funnene viser at det å lindre de fysiske symptomene og spesielt de som er forbundet med pusteproblemer kan reduserer opplevelsen av angst. Mens psykososiale stress faktorer kan lindres med alternative tiltak som for eksempel mindfullness, musikkterapi og andre former for terapi.
dc.language.isonb
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectALS
dc.subjectAmyotrofisk lateralsklerose
dc.subjectAngst
dc.subjectLivskvalitet
dc.titleALS, angst og livskvalitet - ALS, anxiety and quality of life : hvordan kan sykepleier redusere opplevelsen av angst og bidra til bedre livskvalitet hos ALS pasienter?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record