Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMadsen, Kristin
dc.date.accessioned2018-03-12T07:25:12Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:41:35Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:46:32Z
dc.date.available2018-03-12T07:25:12Z
dc.date.available2020-08-28T06:41:35Z
dc.date.available2021-04-29T10:46:32Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1217
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractBakgrunn : Hvert år får omkring 300 kvinner diagnosen livmorhalskreft. Kvinnene som overlever kreften sitter igjen med seneffekter av behandlingen som påvirker deres seksualliv. Seksualitet er et grunnleggende behov for å oppleve god livskvalitet, men kan oppleves som et vanskelig samtaletema for pasient og helsepersonell. Hensikten med studien er å rette oppmerksomheten mot seksualitet som en integrert del av menneskets helse. Ut fra dette er problemstillingen; ”Seksualitet etter gjennomgått livmorhalskreftbehandling: fremdeles et tabubelagt tema for pasient og helsepersonell?”. Fremgangsmåte: Oppgaven er basert på prinsippene i en systematisk litteraturstudie. Jeg har valgt ut åtte kvalitative og kvantitative forskningsartikler som belyser temaet i problemstillingen. Funnene fra forskningsartiklene er drøftet opp i mot hverandre, samt underbygd med teori innhentet fra annen litteratur. Diskusjon, funn og konklusjon: Et flertall av pasientene uttrykker psykiske og fysiske endringer i deres seksualliv etter gjennomført strålebehandling. Pasient og helsepersonell opplever seksualitet som et vanskelig og intimt tema. Mangel på kunnskap og tid til oppfølging ser ut til å være vesentlige årsaker for at seksualitet ikke blir prioritert som samtaletema. Resultater viser at det forekommer et behov for å øke kunnskapsbehovet om seksualitet for helsepersonell. Økt kunnskap gir trygghet for å snakke om seksualitet, både for helsepersonell og pasient.
dc.language.isonb
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectLivmorhalskreft
dc.subjectStrålebehandling
dc.subjectSeksualitet
dc.subjectHelsepersonell
dc.subjectSykepleie
dc.subjectTabu
dc.titleSeksualitet etter livmorhalskreftbehandling - fra tabu til tema
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel