Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBørjesson, Sunniva
dc.date.accessioned2018-03-08T11:14:09Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:44:25Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:45:48Z
dc.date.available2018-03-08T11:14:09Z
dc.date.available2020-08-28T06:44:25Z
dc.date.available2021-04-29T10:45:48Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1213
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractBakgrunn: Ca. 500 barn i Norge har epilepsi. Til tross for at ca. 2/3 av pasienter med epilepsi oppnår god anfallskontroll med antiepileptika, er det øket forekomst av psykososiale plager. Dette byr på forskjellig problematikk i hverdagen til både barnet som har epilepsi og for foreldrene. Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier legge til rette for mestring i hverdagen for foreldre til barn med nyoppdaget epilepsi?» Metode: Dette er en litteraturstudie, hvor selvvalgt litteratur sammen med relevant pensum fra sykepleieutdanningen, forskningsartikler og egne erfaringer blir brukt for å besvare oppgavens problemstilling. Databasene som er benyttet er Cinahl, SweMed+, Medline, PubMed og Cochrane. Resultat: Forskningen viser at tilstrekkelig kompetanse og kunnskap er viktig at sykepleier har for å kunne videreføre dette til pasienter og pårørende gjennom informasjon og veiledning. Sykepleiere kan her ha viktige roller, både ved å inneha og formidle kunnskap, men også gjennom rollen som teamkoordinator. Sykepleierens rolle som fagperson, omsorgsgiver og veileder vil naturligvis variere med personligheten og innsikten til både aktuelle barn, foreldrene/forelderen og omgivelsen (skole, familie osv.) Forskningen som er beskrevet i oppgaven vil kunne si noe om det generelle når det hvordan sykepleier gjennom informasjon og veiledning kan tilrettelegge for mestring i hverdagen. Dette må likevel moduleres, altså tilpasses hver enkeltindivids behov.
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectEpilepsi
dc.subjectNydiagnostiserte
dc.subjectMestring
dc.subjectPasientundervisning
dc.titleMestring av epilepsi i hverdagen : hvordan kan sykepleier legge til rette for mestring i hverdagen for foreldre til barn med nyoppdaget epilepsi?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel