Show simple item record

dc.contributor.authorQadeer, Ansar
dc.date.accessioned2018-02-16T14:15:54Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:44:34Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:47:19Z
dc.date.available2018-02-16T14:15:54Z
dc.date.available2020-08-28T06:44:34Z
dc.date.available2021-04-29T10:47:19Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1201
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractBakgrunn: Samhandlingsreformen la til grunn at mye av ansvaret som tidligere lå hos sykehusene skulle flytte over til kommunene. Rehabilitering ble fokusert en god del på da målet med reformen var forebygge mer samt tidligere innsats. Hverdagsrehabilitering er rehabiliterende innsats i pasientens egen hjem. En av de viktigste kjennetegnene på hverdagsrehabilitering er tverrfaglig samarbeid.. Jeg har vært interessert i tverrfaglig samarbeid siden jeg startet på sykepleieutdanningen og dermed var det naturlig å skrive om rehabilitering da rehabilitering baseres på tverrfaglig samarbeid. Problemstilling: Hva innebærer tverrprofesjonell samarbeid og hvilken kompetanse bidrar sykepleier med i hverdagsrehabiliteringen Metode: I denne oppgaven er det brukt litteraturstudie som metode. Oppgaven skal belyse problemstillingen med utgangspunkt i faglitteratur og forskningsstudier. Resultater: Rehabiliteringsprosessen er basert på tverrprofesjonell samarbeid. Tverrprofesjonell samarbeid og rehabilitering fokuserer på at flere profesjoner samarbeider for et felles mål. I hverdagsrehabiliteringen samarbeider gjerne sykepleier, ergo- og fysioterapeuter for å bedre pasientens funksjon og aktiviteter i dagliglivet. Sykepleierens kompetanse berør gjerne flere områder, men i rehabiliteringsprosessen for å bedre funksjon og aktiviteter har sykepleier kjernekompetanse på det medisinske problemstillinger samt veiledende kompetanse. Avslutning: Tverrprofesjonell samarbeid innebærer at flere profesjoner samarbeider med et fellesmål. Sykepleierens kjernekompetanse i rehabiliteringsprosessen består gjerne av medisinske problemstillinger. Selv om tverrprofesjonell samarbeid har sine positive sider, er det viktig å ta i betraktning at det har økonomiske og organisatoriske utfordringer
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectTverrprofesjonelt samarbeid
dc.subjectTverrfaglig samarbeid
dc.subjectSykepleiekompetanse
dc.subjectHjemmesykepleie
dc.subjectRehabilitering
dc.subjectHverdagsrehabilitering
dc.titleSykepleierkompetanse i tverrfaglig rehabiliteringsprosess : hva innebærer tverrprofesjonell samarbeid og hvilken kompetanse bidrar sykepleier med i hverdagsrehabiliteringen?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record