Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrzozowska, Izabela
dc.contributor.authorRotherud, Lena Jeanette Oppermann
dc.date.accessioned2018-02-02T12:11:28Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:43:02Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:47:01Z
dc.date.available2018-02-02T12:11:28Z
dc.date.available2020-08-28T06:43:02Z
dc.date.available2021-04-29T10:47:01Z
dc.date.issued2017-06
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1196
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractBakgrunn for oppgaven: Vi ønsket å gjennomføre denne studien da vi på bakgrunn av egne erfaringer mener at preoperativ angst og smerte tillegges for lite fokus hos vår valgte pasientgruppe. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å redusere preoperativ angst og smerte hos pasienter som skal gjennomgå elektiv amputasjon av underekstremitet? Metode: Denne oppgaven er et litteraturstudie. Ved hjelp av faglitteratur, artikler funnet i databasene Medline og Cinahl og egne erfaringer og synspunkter har vi dermed drøftet oss frem til et svar på ovennevnte problemstilling. Resultater: Funn viser at høy tilstedeværelse av preoperativ angst og smerte har negative konsekvenser for det postoperative forløpet. Diskusjon: Med tanke på resultatene over mener vi at sykepleier har en vesentlig rolle i å redusere preoperativ angst og smerte hos pasienter som skal gjennomgå elektiv amputasjon av underekstremitet. Vi har kommet frem til ulike forutsetninger som vi mener må være tilstede for at sykepleier kan få best mulig innsikt i pasientens opplevelse av sykdommen, slik at det dermed kan iverksettes effektive angst- og smertereduserende tiltak. Det er av stor betydning at sykepleier ser pasienten i sin helhet og er bevisst sine ulike funksjoner for dermed å utføre helhetlig sykepleie.
dc.language.isonb
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectAngst
dc.subjectSmerter
dc.subjectSykepleie
dc.subjectPreoperativ sykepleie
dc.subjectAmputasjon
dc.titleHvordan kan sykepleier bidra til å redusere preoperativ angst og smerte hos pasienter som skal gjennomgå elektiv amputasjon av underekstremitet?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel