Show simple item record

dc.contributor.authorGrøsland, Lea Marie Kjelstrup
dc.contributor.authorKrogsrud, Ragna Baklund
dc.date.accessioned2018-02-01T10:22:52Z
dc.date.accessioned2020-08-28T06:44:05Z
dc.date.accessioned2021-04-29T10:47:22Z
dc.date.available2018-02-01T10:22:52Z
dc.date.available2020-08-28T06:44:05Z
dc.date.available2021-04-29T10:47:22Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12199/1170
dc.descriptionBachelor i Sykepleie
dc.description.abstractBakgrunn: Antibiotikaresistente bakterier er den største folkehelsetrusselen verden står overfor i dag. Samtidig er 5-6% av pasienter i norske sykehjem til en hver tid rammet av en nosokomial infeksjon, som igjen resulterer i behandling med antibiotika og med det en risiko for resistensutvikling. Forebyggende helsearbeid er sentralt i å redusere omfanget av denne utviklingen. Sykepleiere som arbeider i sykehjem vil daglig møte skrøpelige eldre med mindre motstandsdyktighet, som gjør dem til en utsatt gruppe for utvikling av infeksjoner. Urinveisinfeksjon er den vanligste nosokomiale infeksjonen. Problemstilling: ”Forebyggende sykepleie og antibiotikaresistens; Hvordan kan sykepleier forebygge urinveisinfeksjoner hos eldre på sykehjem?” Metode: Bacheloroppgaven er et litteraturstudium. Gjennom manuelle søk og søk i aktuelle databaser, baseres vår oppgave på relevant forskning, samt faglitteratur og pensumlitteratur. Resultater: Funnene våre viser til kompetanserettede tiltak og praktiske forhold knyttet til forebygging av urinveisinfeksjon. Forskningen viser til manglende kunnskap blant sykepleiere og tar for seg blant annet tilpasset undervisning som et effektivt forebyggende tiltak. Hva gjelder praktiske forhold, tar forskningen for seg forebyggende tiltak rettet mot eliminasjon, hygiene og væske. Konklusjon: Kompetanse og praksis er tett knyttet sammen i sykepleiers yrkesutøvelse. Iverksetting av effektive forebyggende tiltak mot urinveisinfeksjon krever høy kompetanse. Tiltak for å øke kompetansenivået blant sykepleiere er nødvendig for å kunne iverksette faglig forsvarlige sykdomsforebyggende tiltak.
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus
dc.subjectUrinveisinfeksjoner
dc.subjectForebygging
dc.subjectEldre
dc.subjectSykehjem
dc.subjectAntibiotikaresistens
dc.subjectSykepleieen
dc.titleForebyggende sykepleie og antibiotikaresistens : hvordan kan sykepleier forebygge urinveisinfeksjoner hos eldre på sykehjem?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record