Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRee, Gunnar
dc.contributor.authorKazaferovic, Hata
dc.date.accessioned2024-06-11T12:46:44Z
dc.date.available2024-06-11T12:46:44Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3133583
dc.description.abstractDette er en empirisk studie med formål om å undersøke hvordan Prosocial kan brukes som metode for styrking av det psykososiale arbeidsmiljøet. Prosocial er en praktisk metode for forbedring av grupper, og er forankret i evolusjonsvitenskap, statsvitenskap og kontekstuell atferdsvitenskap. Metoden som ble anvendt var en mixed design hvor det ble arrangert en pre-test - post-test design med en gruppe som gjennomførte intervensjonen, og sammenlignet med en kontrollgruppe som kun svarte på nettskjema, for å måle effekten av Prosocial-metodikken. Det var ønskelig å se nærmere på psykologisk fleksibilitet og om intervensjonen med workshopen kunne antyde å ha en sammenheng med det psykososiale arbeidsmiljøet. Deltagere i prosjektet gjennomførte workshop over to halve dager, hvor de arbeidet med ACT-matrise tilhørende hvert kjernedesignprinsipp. Data ble innhentet både i løpet av workshopdagene og etter i form av nettskjema på ulike tidspunkter. Studiens resultater viser at Prosocial-metodikken kan brukes til å få til enda bedre teamfungering. Samtidig indikerer resultatene på at det er utfordrende å konkludere med kausale sammenhenger opp mot det psykososiale arbeidsmiljøet. Basert på deltagerens opplevde nytteverdi og resultatene fra spørreskjema, gjør denne studien Prosocial til en metode som kan være effektiv for styrking av det psykososiale arbeidsmiljøet. This is an empirical study aimed at investigating how Prosocial can be used as a method to strengthen the psychosocial work environment. Prosocial is a practical method for improving groups and is grounded in evolutionary science, political science, and contextual behavioral science. The method employed was a mixed design, utilizing a pre-test-post-test design with one group undergoing the intervention compared to a control group responding only to an online survey, measuring the effectiveness of the Prosocial methodology. The goal was to investigate psychological flexibility and whether the workshop intervention could suggest a correlation with the psychosocial work environment. Project participants attended a workshop over two half-days, working with the ACT matrix corresponding to each core design principle. Data was collected both during the workshop days and afterward through online surveys at various time points. The study's results show that the Prosocial methodology can be used to achieve even better team functioning. At the same time, the results suggest that it is challenging to draw causal relationships regarding the psychosocial work environment. Based on participants' perceived value and the results from the questionnaires, this study positions Prosocial as a method that can be effective method for strengthening the psychosocial work environment.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titlePROSOCIAL som metode for styrking av det psykososiale arbeidsmiljøeten_US
dc.title.alternativePROSOCIAL as a Method for Enhancing the Psychological Work Environmenten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel