Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHolth, Per
dc.contributor.advisorGrung, Rolf-Magnus
dc.contributor.authorEilertsen, Malin Aaslund
dc.date.accessioned2024-06-11T12:15:46Z
dc.date.available2024-06-11T12:15:46Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3133562
dc.description.abstractVerbal interactions between a preschool-aged child and adults often involve the child responding to questions asked by the adult. These interactions may require the child to answer questions they do not know the answer to. In questions where the correct answer is “I don’t know,” children may often guess rather than admit their lack of knowledge. This behavior may have negative consequences in particular contexts, such as medical, educational, or forensic interviews. To address this, ground rules have been incorporated into protocols utilized in forensic interviews, guiding children on how to communicate accurately when unsure of the answer. Our study aimed to investigate how an interviewer’s presence during an event affected children’s response reliability about the event. 28 participants were divided into two groups based on interviewer condition. The results showed a difference between the two condition groups regarding relevant responses to IDK-questions and wh-questions. With the knowledgeable group having a higher rate of relevant responses. Furthermore, the findings also underscored the critical role a child’s age plays in their ability to respond according to instructed ground rules in an interview setting. There were no significant differences between the two age groups in any of the question formats. In a behavior-analytic perspective, a more extensive learning history with ground rules is a plausible explanation of why the children in the knowledgeable group gave more relevant responses to the unanswerable questions. Interaksjoner mellom et førskolebarn og en voksen innebærer ofte at barnet må svare på spørsmål stilt av den voksne. Disse interaksjonene kan kreve at barnet blir stilt spørsmål det ikke vet svaret på. Ved spørsmål hvor det eneste riktige svaret er «jeg vet ikke», kan barn ofte gjette fremfor å erkjenne manglende kunnskap. Dette kan føre til negative konsekvenser i enkelte sammenhenger, som i medisinske, pedagogiske eller rettsmedisinske intervjuer. I et forsøk på å redusere forekomst av dette er det utarbeidet grunnregler i protokoller og veiledninger for barneavhør. Disse grunnreglene har blant annet til hensikt å sikre at barnet gir reliable responser under intervjuene. Denne studien ønsket å undersøke hvordan en intervjuers tilstedeværelse under en hendelse påvirket barns responspålitelighet når de besvarte spørsmål om denne hendelsen. 28 deltakere ble delt inn i to grupper basert på intervjubetingelser. Resultatene viste en forskjell mellom de to gruppene ved relevante responser på «jeg vet ikke»-spørsmål og åpne, HV-spørsmål. Resultatene belyser også hvordan barnas alder spiller en avgjørende rolle når det gjelder å svare i tråd med instruerte grunnregler i en intervjusituasjon. Det var ingen signifikante forskjeller mellom de to aldersgruppene i noen av spørsmålsformatene. I et atferdsanalytisk perspektiv er en mer omfattende læringshistorie med grunnregler en plausibel forklaring på hvorfor de eldre barna ga flere relevante svar på spørsmål de ikke kunne besvare.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleHow will the reliability of children’s reports of an event be affected by the interviewer’s presence at the event?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel