Show simple item record

dc.contributor.advisorStubberud, Dag-Gunnar
dc.contributor.authorGulbrandsen, Eileen
dc.contributor.authorDenny, Linda B.
dc.contributor.authorOlsen, Sven Eivind
dc.date.accessioned2024-03-21T13:03:15Z
dc.date.available2024-03-21T13:03:15Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3123636
dc.description.abstractBakgrunn: Behandling med non-invasiv ventilasjon (NIV) kan være livreddende ved akutt respirasjonssvikt, og for noen pasienter er det eneste mulige behandlingsalternativ. Behandlingen kan for noen pasienter oppleves utfordrende, i den grad at behandlingen må avbrytes. Administrering av sedasjonslegemidler kan hjelpe pasienter å tolerere NIV-behandlingen i større grad. Hensikt: Fagprosedyrens hensikt er å standardisere anbefalingene for sedasjon til pasienter som mottar NIV-behandling. Målet er å fremme pasientsikkerhet ved å tilby pasienten trygg, sikker og virkningsfull helsehjelp, og redusere uønsket variasjon i behandlingen pasienten mottar. Fagprosedyren har også som mål å øke pasientkomfort ved NIV-behandling, slik at en kan forhindre behandlingssvikt og intubasjon. Metode: Kvalitetsarbeid er valgt som metode for masteroppgaven. Arbeidet er strukturert etter metode/modellene til Konsmo et al. (2015) og Helsedirektoratet (2012). PICO-skjema er formulert for å finne svar på helsespørsmålet, og kunnskapssøket er strukturert etter Kunnskapspyramiden. Verktøyet AGREE II er benyttet for å evaluere fagprosedyren. Resultater: Arbeidet har resultert i et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre som er tiltenkt brukt ved postoperativ- og intensivavdeling. Den er bygget på forsknings- og erfaringskunnskap, samt innhentet pasientkunnskap. Konklusjon: Fagprosedyren kan bidra til en mer standardisert pasientbehandling, der uønsket variasjon reduseres, noe som kan øke pasientsikkerheten. Background: Non-invasive ventilation (NIV) can be a life-saving treatment for acute respiratory failure, and for some patients, it's the only viable treatment option. Some patients may find the treatment psychologically challenging to the extent that it must be discontinued. The administration of sedatives can help patients tolerate the NIV treatment for a more extended period. Objective: The aim of this clinical procedure is to standardise the recommendations for sedation given to patients receiving NIV-treatment. The objective is to enhance patient safety by offering the patient safe, secure, and effective healthcare, in addition to reduce unwanted variation in the treatment that patients receive. This clinical procedure also strives to improve patient comfort during NIV-treatment, thereby preventing treatment failure and intubation. Method: Quality work has been selected as the method for this master thesis. The work is structured after the models by Konsmo et al. (2015) and the Norwegian Directory of Health (2012). A PICO-form has been developed to address the health question, and the knowledge search is structured in accordance to the Knowledge Pyramid. The AGREE II tool has been employed to appraise the clinical procedure. Results: The work has resulted in a proposal for a knowledge-based clinical procedure for use in the post-anesthesia-care and intensive care unit. It incorporates both research and experience-based insights as well as patient-derived knowledge. Conclusion: This clinical procedure can lead to a more standardised approach to patient care, reducing undesired variation and thereby potentially enhancing patient safety.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleForslag til fagprosedyre for sedasjon av pasienter som mottar non-invasiv ventilasjon (NIV). Et kvalitetsarbeiden_US
dc.title.alternativeProposal for a clinical procedure for sedation of patients that receives non-invasive ventilation (NIV). Quality assuranceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record