Show simple item record

dc.contributor.advisorEikeland, Anne
dc.contributor.authorRogvin, Ingvild Beite
dc.date.accessioned2023-09-13T11:09:49Z
dc.date.available2023-09-13T11:09:49Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089140
dc.description.abstractBakgrunn: Intensivpasienter kan ha kognitive, psykiske og fysiske plager etter oppholdet. Dette er kjent som post-intensive care syndrome (PICS). Denne retningslinjen skal implementeres for å hjelpe pasienten å bearbeide noen av opplevelsene pasientene sitter igjen med og gi bedre livskvalitet til pasienten. Ved å innføre denne retningslinjen vil helsehjelpen bli standardisert og alle pasienter vil få lik tilgang til helsehjelp. Hensikt og Problemstilling: Hensikten med kvalitetsarbeidet er å lage et forslag til plan for implementering av retningslinje for dagbok til intensivpasienten. Ved å implementere en slik retningslinje i avdelingen, kan det bidra til økt pasientsikkerhet ved å forebygge komplikasjoner relatert til pasientens opplevelse på intensivavdelingen. Problemstilling: Forslag til plan for implementering av en retningslinje for dagbok til intensivpasienten Metode: Denne masteroppgaven er et kvalitetsarbeid. I dette arbeidet er det brukt Konsmo og medarbeidere (2015) sin modell for kvalitetsforbedringer og Maher og medarbeidere (2016) sin modell for å skape varige forbedringer for å lage en implementeringsplan for retningslinjen. Resultat: Et forslag til en lokalt tilpasset implementeringsplan for retningslinjen for dagbok til intensivpasienten ved intensivavdelingen på Bærum Sykehus. Background: The intensive care patient could suffer cognitive, psychic and physical challenges after an intensive care unit stay. This is known as post-intensive care syndrome (PICS). The guideline for use of diary to the intensive care patient will be implemented to help the patient process some of the experiences they are left with after their stay and impro quality of life. By implementing this guideline will the health care be standardized, and all patients will have the same access to health care. Objective and problem: The purpose of this quality work is to propose a plan for implementation of a guideline for diaries for intensive care patients. By implementing this guideline in the ward, it could contribute to increased patient safety by preventing complications related to the patients experience after a stay at an intensive care unit. Problem: This is a proposal for an implementation plan of a guideline for use of diary to the intensive care patient Method: This master’s thesis is a quality work. The methods used are Konsmo et al.’s (2015) model for quality improvement and Maher et al.’s (2016) model of creating lasting improvement. Results: A locally adapted proposal for an implementation plan of the guideline diary to the intensive care patient in the intensive care unit at Bærum hospitalen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleForslag til plan for implementering av retningslinje for dagbok til intensivpasienter. Kvalitetsarbeiden_US
dc.title.alternativeThis is a proposal for an implementation plan of a guideline for use of diary to the intensive care patient. Quality worken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record