Show simple item record

dc.contributor.advisorWendt, Kjersti
dc.contributor.authorJensen, Inga Martine
dc.contributor.authorMangelrød, Julie Refsdal
dc.date.accessioned2023-04-11T12:00:39Z
dc.date.available2023-04-11T12:00:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3062393
dc.description.abstractBakgrunn: Fraksjon av inspirert oksygen (FiO2), brukes under generell anestesi i høye konsentrasjoner for å forebygge og behandle hypoksemi (oksygenmangel i blodet). Samtidig assosieres høy FiO2 med negative effekter på lungevev, og kan føre til atelektaser. Atelektaser er en av de vanligste komplikasjonene etter generell anestesi, med en insidens på 80-90% første postoperative døgn. Hensikt: Hensikten med studien er å oppsummere eksisterende forskning som vurderer effekten av lav versus høy FiO2, til intuberte operasjonspasienter og forekomst av postoperative atelektaser. Metode: Denne systematiske oversikten er gjennomført i henhold til PRISMA-guidelines. Systematiske søk er utført i fem databaser i oktober 2021. Det er søkt etter studier som omhandler sammenhengen mellom lav versus høy FiO2, og forekomst av atelektaser til intuberte operasjonspasienter i generell anestesi. Seleksjon og kvalitetsvurdering av studiene er gjort av begge forfattere, uavhengig av hverandre. Data er analysert og syntetisert med narrativ syntese. Resultat: Av totalt 887 studier, ble tre randomiserte kontrollerte studier inkludert. Disse studiene brukte ulike metoder for å undersøke atelektaser postoperativt. To av studiene viste ingen signifikant forskjell på forekomst av atelektaser mellom gruppene som fikk lav (30%) versus høy (80%) FiO2. Den tredje studien fant en signifikant økt forekomst og grad av utviklede atelektaser i gruppen som fikk høy (60%) FiO2 30 minutter postoperativt, sammenlignet med gruppen som fikk lav (35%) FiO2. Andre postoperative døgn, var det ingen signifikant forskjell på forekomst av atelektaser mellom gruppene. Konklusjon: Denne systematiske oversikten inneholder kun tre randomiserte kontrollerte studier som er ulike når det gjelder protokoll, som utfallsmål og målemetoder. Dette indikerer at mer forskning er nødvendig for å få belyst temaet ytterligere. Background: Fraction of inspired oxygen (FiO2) is often administered in high concentrations during general anesthesia to prevent and treat hypoxemia (oxygen deficiency in arterial blood). However, high FiO2 can cause atelectasis. Atelectasis is one of the most common postoperative complications following general anesthesia, with an incidence of 80-90% on the first postoperative day. Aim: This systematic review aims to summarize studies that assess the effects of low versus high FiO2 administered to intubated surgical patients and the occurrence of postoperative atelectasis. Method: This systematic review was conducted in accordance with PRISMA-guidelines. Systematic searches in five databases were executed in October 2021. The search identified studies that compared low versus high FiO2 in intubated surgical patients undergoing general anesthesia and the occurrence of atelectasis. Study selection and critical appraisal of the included studies were done independently by both authors. The data was analyzed and synthesized using narrative synthesis. Results: 887 studies were identified, and three randomized controlled trials were included in the systematic review. These studies applied different methods to detect and assess postoperative atelectasis. Two studies did not find a significant difference of atelectasis between the groups given low (30%) versus high (80%) FiO2. The third study found a significant increase in formation and severity of atelectasis in the group administered high (60%) FiO2 compared to the group given low (35%) FiO2 when examining the patients 30 minutes after ended anesthesia. On the second postoperative day, there was no difference between the two groups. Conclusion: This systematic review only includes three randomized controlled trials with different protocols, specially pertaining to outcomes and method of assessment. This indicates that more studies are needed to further investigate the subject.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleOm bruk av lav versus høy fraksjon av inspirert oksygen til operasjonspasienter i generell anestesi, og forekomst av postoperative atelektaser - En systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte studier med narrativ synteseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record