Show simple item record

dc.contributor.advisorTessem, Siri
dc.contributor.authorEllingsen, Elisabeth
dc.contributor.authorGrøttem, Marlene Farstad
dc.date.accessioned2023-02-06T13:19:27Z
dc.date.available2023-02-06T13:19:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3048594
dc.description.abstractTittel: En kvalitativ oppgave om fysioterapeuters erfaringer ved behandling av Osgood- Schlatter Problemstilling: «Hvilke erfaringer har fysioterapeuter med behandling av unge med Osgood-Schlatter, og hvordan tilnærmer de seg denne pasientgruppen med hensyn til smerte og aktivitet?» Metode: Et kvalitativt forskningsintervju ble gjennomført. Det ble utarbeidet en semistrukturert intervjuguide i forkant. Datamaterialet ble analysert med inspirasjon fra Braun & Clarkes tematiske analysemetode. Oppgaven ble utarbeidet i henhold til OsloMets retningslinjer og forskningsetikkloven. Resultat: Begge informantene har erfart at individualisering av behandlingen er viktig. Det kommer frem at aktivitetsjusteringer og smerte henger sammen. De har erfart at samtlige ikke-forskningsbaserte tiltak fungerer for enkelte. Informasjon er viktig i behandling der begge gir informasjon til pasient og foreldre. Alternativ trening og målsettinger står sentralt, med hensikt for å holde på motivasjonen og bevegelsesgleden til pasientene. Konklusjon: Informantene baserer hovedsakelig behandlingen på klinisk erfaring og brukermedvirkning. Det rapporteres at flere OS-pasienter har aktivitetsbegrensende smerter i flere måneder. Dette kan indikere et behov for videre forskning på smertelindrende tiltak. Et mål bør være å motivere pasientene til å opprettholde idrettsdeltakelse.en_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleEn kvalitativ oppgave om fysioterapeuters erfaringer ved behandling av Osgood-Schlatteren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal