Show simple item record

dc.contributor.advisorHarviken, Gunn
dc.contributor.authorMyrold, Susann
dc.date.accessioned2023-01-10T07:46:17Z
dc.date.available2023-01-10T07:46:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3042135
dc.description.abstractHensikten med denne litteraturstudien er å utforske hva sykepleiere kan gjøre for å sikre en trygg og kvalitetsmessig god legemiddelhåndtering i hjemmesykepleien, og på denne måten ivareta pasientsikkerheten hos brukerne. Sykepleiere opplever legemiddelhåndtering til eldre hjemmeboende brukere som et stort og komplekst ansvar. Det er i flere studier avdekket utfordringer tilknyttet opplæring, fagutvikling og kompetanseheving i hjemmesykepleien. Rutiner ved legemiddelhåndtering har vist seg i enkelte tilfeller å være både tilfeldige og mangelfulle. Avviksmeldingskulturene i hjemmesykepleien er varierte. Det er avdekket høye andeler avvik tilknyttet legemiddelhåndtering, samtidig som det antas å være høye mørketall. Det er også avdekket utfordringer tilknyttet informasjonsutveksling og samhandling i hjemmesykepleien, hvor det kan være vanskelig å oppnå kontinuitet i samarbeidet mellom sykepleiere og leger. Ledelsen må i større grad legge til rette for fagutvikling, kompetanseheving og opplæring av ansatte i hjemmesykepleien. Med nødvendig tilrettelegging kan sykepleiere i større grad bidra med undervisning og veiledning av ansatte. Sykepleiere må innretter seg etter faglige oppdateringer og være trofaste mot de faglige føringene, rutinene og retningslinjene på avdelingene. Videre må sykepleiere og annet helsepersonell bli bedre på å melde fra om observerte avvik. Det må gjennomføres legemiddelgjennomganger etter brukernes behov. Avslutningsvis har hjemmesykepleien mye å tjene på å etablere gode rutiner for samhandling mellom sykepleiere, leger og sykehus.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectLegemiddelhåndteringen_US
dc.subjectHjemmesykepleieen_US
dc.subjectPasientsikkerheten_US
dc.titleLegemiddelhåndtering i hjemmesykepleien: I trygge henderen_US
dc.title.alternativeMedication management in home care: In safe handsen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record