Show simple item record

dc.contributor.advisorStubberud, Dag-Gunnar
dc.contributor.authorBjøru, Silje Sørheim
dc.contributor.authorBjørknes, Caroline
dc.contributor.authorDahl, Stine Røsok
dc.date.accessioned2022-12-07T14:08:39Z
dc.date.available2022-12-07T14:08:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3036427
dc.description.abstractBakgrunn: Intensivpasienter har risiko for ulike komplikasjoner og forverring av helsetilstand. Undersøkelse av intensivpasienten ved vaktstart er ikke alltid systematisk utført. Det er behov for å systematisere undersøkelse i en fagprosedyre. Hensikt og problemstilling: Hensikten med denne masteroppgaven er å utarbeide et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre. Dette vil bidra til økt kvalitet av helsetjenesten og økt pasientsikkerhet gjennom tidlig identifisering av endringer i pasientens helsetilstand. Problemstilling: Forslag til fagprosedyre for systematisk undersøkelse av intensivpasienten ved vaktstart. Metode: Metoden brukt i masteroppgaven er kvalitetsarbeid. Masteroppgaven er strukturert etter daværende Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestens Modell for kvalitetsforbedring. Helsedirektoratets veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer er valgt som retningslinjemetodikk. For å besvare helsespørsmålene er det utviklet PICO-skjema. Kunnskapssøket er strukturert etter kunnskapspyramiden. Fagprosedyren er evaluert med AGREE II–instrumentet. Resultat: Resultatet er et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre til bruk i intensivavdelinger. Fagprosedyren er basert på erfaringskunnskap og forskningsbasert kunnskap som er systematisk innhentet og kritisk vurdert. Konklusjon: Forslaget til fagprosedyre kan bidra til økt kvalitet på helsetjenesten og økt pasientsikkerhet ved at endringer og forverring i pasientens helsetilstand oppdages tidlig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectFagprosedyreen_US
dc.subjectIntensivpasienten_US
dc.subjectIntensivsykepleieen_US
dc.subjectKlinisk undersøkelseen_US
dc.subjectKvalitetsarbeiden_US
dc.subjectSystematisk undersøkelseen_US
dc.titleForslag til fagprosedyre for systematisk undersøkelse av intensivpasienten ved vaktstart Kvalitetsarbeiden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record