Show simple item record

dc.contributor.advisorFlaathen, Eva Marie
dc.contributor.authorFrøystad, Jørgen Aarseth
dc.contributor.authorChristiansen, Sofie
dc.contributor.authorDannevig, Henriette Strøm
dc.date.accessioned2022-10-17T13:15:51Z
dc.date.available2022-10-17T13:15:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3026440
dc.description.abstractThe purpose of this Bachelor thesis is to investigate if the use of intranasal fentanyl (INF) can be a substitute for intravenous morphine (IVM) when giving pain relief to children with acute pain in a prehospital setting. To investigate this, our thesis is conducted as a literary review. We have found six articles through systematic and unsystematic searches done in the databases Medline and Cinahl. The six articles are from different research investigating the use of INF and IVM, mainly on children both in prehospital care and emergency departments. These articles will be used to try to answer the question «Prehospital use of fentanyl intranasal may be an alternative to using intravenous morphine for pain relief on children with acute pain». The studies show that there is little difference in side effects and analgesic effect. A number of the studies found that use of INF instead of IVM reduces time spent before administration of the first analgesic drug. In the comparison of the different drugs and forms of administration, we have examined side effects, analgesic effect and time before first dose of the chosen analgesic drug is administrated. This Bachelor thesis concludes that INF has about the same side effect profile as IVM, has similar analgesic effect and that the first dose of INF can be given faster than IVM. The preference of INF is founded on the expectation that there exists no other need for an IV access.en_US
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å finne ut om intranasal fentanyl (INF) er et alternativ til intravenøs morfin (IVM) hos barn med akutte smerter prehospitalt. Oppgaven er et litteraturstudie. Vi har funnet seks artikler gjennom systematisk og usystematisk søk, systematisk søk er gjort i databasene Medline og Cinahl. De seks artiklene er ulik forskning gjort om bruken av INF og IVM, hovedsakelig på barn, men både prehospitalt og fra akuttmottak. Artiklene brukes til å forsøke å besvare problemstillingen «Prehospital bruk av fentanyl intranasalt som alternativ til morfin intravenøst hos barn med akutte smerter». Studienes resultater viser at det er liten forskjell mellom antall bivirkninger og analgetisk effekt. Flere studier finner at bruk av INF fremfor IVM gir kortere tid før administrasjon av første analgetika. For å sammenligne de ulike legemidlene og administrasjonsformene har vi undersøkt bivirkninger, analgetisk effekt og tid før første dose med analgetika. Denne litteraturstudien konkluderer med at INF har tilnærmet lik bivirkningsprofil som IVM, har like god analgetisk effekt og at første gangs administrasjon av INF er raskere enn IVM. Sistnevnte fordrer at det ikke av andre grunner enn smertelindring er behov for en IV-tilgang.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBarnen_US
dc.subjectSmerteen_US
dc.subjectSmertelindringen_US
dc.subjectIntranasal fentanylen_US
dc.subjectIntravenøs administrasjonen_US
dc.subjectMorfinen_US
dc.subjectPrehospital smertelindringen_US
dc.subjectParamedisineren_US
dc.titlePrehospital smertelindring av barnen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber47en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record