Show simple item record

dc.contributor.advisorLian, Torunn
dc.contributor.authorAndresen, Carina Wærnes
dc.date.accessioned2022-09-26T08:43:41Z
dc.date.available2022-09-26T08:43:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3021203
dc.description.abstractDenne studien skulle undersøke effekter av hvordan tynning av programmerte konsekvenser under trening og før test påvirket om deltakerne dannet ekvivalensklasser. Tretti voksne personer deltok i eksperimentet, under tre ulike betingelser. Betingelsene benyttet var tynning av programmerte konsekvenser, ingen tynning og overtrening. I gruppen som erfarte tynning av programmerte konsekvenser var det seks av ti deltakere som dannet ekvivalens. I gruppen med deltakere som erfarte ingen tynning var det fem av ti deltakere som dannet ekvivalens og i gruppen som erfarte overtrening var det syv av ti. Resultatene fra de tre gruppene ble sammenlignet med hverandre og de viser at det ikke er signifikante forskjeller mellom gruppene. Formålet med studien var å undersøke i hvor stor grad programmerte konsekvenser påvirker dannelse av ekvivalens.en_US
dc.description.abstractThis study was to investigate the effects of how thinning of programmed consequences during training and before testing, affects if participants formed equivalence classes. Thirty adult persons participated in the experiment, under three different conditions. The conditions used were thinning of programmed consequences, no thinning and overtraining. In the group that experienced thinning of programmed consequences, six out of ten participants formed equivalence. In the group of participants who experienced no thinning, five out of ten participants formed equivalence and in the group that experienced overtraining, seven out of ten. The results from the three groups were compared with each other and they show that there are no significant differences between the groups. The purpose of the study was to investigate the extent to which programmed consequences affect the formation of equivalence.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMALKS;2022
dc.subjectStimulusekvivalensen_US
dc.subjectOvertreningen_US
dc.subjectTynningen_US
dc.titleEffekter av å tynne programmerte konsekvenser etter etablering av baselinerelasjoner og før test for stimulusekvivalensen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record