Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKynø, Nina Margrethe
dc.contributor.authorKlemp, Caroline
dc.contributor.authorFonneløp, Kristine Marie
dc.date.accessioned2022-09-09T09:44:26Z
dc.date.available2022-09-09T09:44:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016833
dc.description.abstractBakgrunn: Ett av 20 barn og unge voksne vokser opp under forhold definert som barnemishandling. Internasjonal forskning viser flere faktorer som kan være utfordrende for sykepleiere relatert til barnemishandling, meldeplikt og barnevern. Det er lite empirisk forskning på temaet, hvilket gjør det interessant å undersøke hvilke erfaringer sykepleiere i Norge har. Hensikt: Studien har til hensikt å tilegne kunnskap og forståelse for hvordan sykepleiere opplever, tenker og handler ved mistanke om barnemishandling. Problemstilling: “Hvilke erfaringer har sykepleiere med å mistenke barnemishandling og melde bekymring til barnevernet?” Metode: Kvalitativ metode med et digitalt semistrukturert fokusgruppeintervju med fem sykepleiere ved et sykehus i Norge. Resultat: Studien viser tre hovedfunn som belyser problemstillingen: 1) Sykepleierne hadde et høyere kunnskapsnivå enn eksisterende forskning tilsier, men på tross av dette avdekket de utfordringer rundt å identifisere meldepliktige forhold i henhold til lovverket. Utfordringene underbygget det andre hovedfunnet: 2) Sykepleiernes skjønnsmessige vurderinger og usikkerhet rundt begrepet barnemishandling. 3) Det siste funnet belyser individuell vurderinger sykepleieren gjør og utfordringer de opplever i forhold til den personlige ansvarsfølelsen. Konklusjon: Studien kan tilføre verdifull innsikt i sykepleiernes møte med barn hvor man mistenker barnemishandling, hvordan meldeplikten skal utøves og hvilke utfordringer en slik plikt innebærer. I tillegg fremhever studien mulige forbedringer til fagfeltet. Disse forbedringene kan kanskje bidra til økt kunnskap for sykepleiere slik at de bedre kan ivareta utsatte barn uten at det går på akkord med taushetsplikten og opplysningsplikten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectMeldeplikten_US
dc.subjectBekymringsmeldingeren_US
dc.subjectSykepleiereen_US
dc.subjectBarnemishandlingen_US
dc.subjectOmsorgssvikten_US
dc.subjectNeglisjeringen_US
dc.subjectBarnevernen_US
dc.subjectMandatory reportingen_US
dc.subjectAbuse reportingen_US
dc.subjectNursesen_US
dc.subjectChild abuseen_US
dc.subjectChild maltreatmenten_US
dc.subjectChild neglecten_US
dc.subjectChild welfare serviceen_US
dc.titleBarnemishandling - sykepleiers meldeplikt i praksis: Hvilke erfaringer har syepleiere med å mistenke barnemishandling og melde bekymring til barnevernet?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber87en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel