Show simple item record

dc.contributor.advisorKynø, Nina M.
dc.contributor.authorFigenschou, Elisabeth
dc.contributor.authorBrasøy, Elisabeth Lie
dc.date.accessioned2022-09-09T09:02:13Z
dc.date.available2022-09-09T09:02:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016801
dc.description.abstractBakgrunn: Barn som har vært innlagt ved nyfødtintensivavdeling kan ha økt risiko for å bli utsatt for fysisk vold etter utskrivelse. Dette fordi barna kan ha utfordringer knyttet til blant annet søvn og gråt. Gråt er identifisert som risikofaktor og trigger for at spedbarn blir påført vold. Studier kandidatene har funnet, antyder at vold mot spedbarn kan forebygges ved å gi foreldre informasjon og veiledning på gråt og trøst. Hensikt og problemstilling: Hensikten med eksamensarbeidet har vært å lage en kunnskapsbasert og systematisk plan for implementering av et informasjonsprogram for foreldre ved nyfødtintensivavdeling, Vestre Viken HF, Klinikk Drammen Sykehus. Bakgrunnen for valg av tema var et ønske om at alle ansatte ved avdelingen skulle ha et felles verktøy de kan bruke når de veiledet barnas nærmeste omsorgspersoner i temaene gråt og trøst. Dette for å redusere graden av uønsket variasjon i informasjon og veiledning av foreldrene. Problem: Plan for implementering av et informasjonsprogram for foreldre ved nyfødtintensivavdeling. Et kvalitetsarbeid. Metode: Masteroppgaven er et kvalitetsarbeid. Plan for implementering er utarbeidet med Konsmo et al. (2015) sin modell for kvalitetsforbedring og Maher et al. (2016) sin modell for vedvarende forbedring. Plan for implementering er utarbeidet etter prinsipper for kunnskapsbasert praksis. Resultat: Resultatet er en plan for en lokalt tilpasset implementeringsplan av Stine Sofie Foreldrepakke ved nyfødtintensiv avdeling, Vestre Viken HF, Klinikk Drammen sykehus.en_US
dc.description.abstractBackground: Infants who have been admitted in neonatal intensive care unit (NICU) may have a higher risk of experiencing physical violence after discharge. These children can have a higher risk of challenges associated with sleep and crying, among other things. Crying is identified as a risk factor and trigger for physicial violence towards infants. The candidates have read studies which suggest that physical abuse against infants can be prevented by providing parents with information and guidance on crying and comforting. Objective and problem: The main objective of this master’s thesis has been to create a knowledge-based and structured plan for implementing an information program for parents at the NICU, Vestre Viken HF, Klinikk Drammen Hospital. The reasoning behind our objective was a desire for all staff to have a common tool they can use when guiding the children's closest caregivers in the areas of crying and comforting. A common tool may reduce the degree of unwanted variation in information and guidance of the parents. Problem: Plan for implementing an information program for parents in neonatal intensive care. A quality work. Method: The master's thesis is a quality work. The plan for implementation has been prepared with Konsmo et al. (2015)’s model for quality improvement and Maher et al. (2016)’s sustainability model. The plan for implementation has been drawn up according to principles for knowledge-based practice. Results: The result is a plan for a locally adapted implementation plan of Stine Sofie Foreldrepakke at the neonatal intensive care unit, Vestre Viken HF, Klinikk Drammen Hospital.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectImplementeringen_US
dc.subjectKvalitetsarbeiden_US
dc.subjectInformasjonsprogrammeren_US
dc.subjectForeldreveiledningen_US
dc.subjectVoldsforebyggingen_US
dc.subjectBarriereren_US
dc.subjectOpplæringsstrategieren_US
dc.subjectImplementationen_US
dc.subjectQuality worken_US
dc.subjectInformation programmesen_US
dc.subjectParental guidanceen_US
dc.subjectPhysical violence preventionen_US
dc.subjectBarriersen_US
dc.subjectTraining strategiesen_US
dc.titlePlan for implementering av et informasjonsprogram til foreldre ved nyfødtintensivavdeling. Et kvalitetsarbeid.en_US
dc.title.alternativePlan for implementing an information program for parents in neonatal intensive care unit. A quality work.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber163en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Pediatri: 760en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record