Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLeegaard, Marit
dc.contributor.authorDahlen, Silje Solberg
dc.date.accessioned2022-09-07T11:53:40Z
dc.date.available2022-09-07T11:53:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016309
dc.description.abstractBakgrunn: Ultralydveiledet fascia iliaca compartment-blokade (UL-FIC) er foretrukket smertelindring for pasienter med hoftenære brudd fordi nerveblokaden reduserer behovet for opioider og dens uønskede virkninger. I dette prosjektet utfører anestesisykepleiere UL-FIC som preoperativ smertelindring til denne pasientgruppen. Bruk av ultralyd gjør denne prosedyren trygg og effektiv fordi injeksjonen av lokalanestetika blir nøyaktig og presis. Hensikt: Hensikten er å vise hvordan kvantitativ metode ble brukt til å undersøke den smertelindrende effekten av UL-FIC, vi sammenlignet smerteintensitet før og etter nerveblokade ved bruk av en Numeric Rating Scale (NRS). Metode: Observasjonsstudien er kvantitativ prospektiv med deskriptiv analyse og foranledningen er litteraturstudier og praksiserfaringer. Data ble samlet i et registreringsskjema. Analysen og resultatene presenteres i artikkelutkastet. Bakgrunnsteori om UL-FIC, NRS, anestesisykepleierens funksjonsområde og studiens begrensninger drøftes. Deretter presenteres inkonklusive, mangelfulle data og refleksjoner over prosessen. Resultater: UL-FIC reduserer klinisk og statistisk signifikant dynamiske smerter for begge kjønn, bare kvinner hadde samme effekt for hvilesmerter. Sterke initiale smerter predikerer effekten av UL-FIC. Andre smertestillende var mangelfullt registrert og videre fortolkning umulig. Konklusjon: Metoden fungerte godt til å kvantifisere smerteintensiteten før og etter UL-FIC, registreringsskjemaet fungerte ikke optimalt til de andre variablene. Validiteten og den statistiske styrken relatert til smertevurderingen er god. UL-FIC reduserer effektivt preoperative smerter ved hoftenære brudd. Smertebehandling med ultralydveiledede nerveblokader er en del av anestesisykepleierens ansvars- og funksjonsområde.en_US
dc.description.abstractBackground: The Fascia Iliaca Compartment (FIC) nerve block is easy and gives safe analgesia for patients with hip fractures. FIC can reduce the need for opioids and decrease the risk of delirium. In Norwegian hospitals FIC is mostly administrated by physicians using landmark-techniques. Little is known about the effect of ultrasound guided FIC (US-FIC) by nurse anesthetists. Aim: The aim is to investigate the pain-relieving effect of US-FIC, performed by nurse anesthetists. Method: Quantitative prospective observational study. Patients with confirmed hip fracture were invited to the study. Nurse anesthetists provided US-FIC and patient-reported level of pain was registered in “Numeric Rating Scale” (NRS) before and 60 minutes after US-FIC, both at rest and in activity. A reduction of 1.5 NRS-points was considered clinically significant. Results: 35 patients (22 females) with mean age 76.9 years were included in the study. 17/35 (49%) experienced a clinical significant reduction in NRS for static pain and 25/35 (71%) for dynamic pain after US-FIC. US-FIC provided a mean NRS reduction of 1.3 (95% CI: 0.4 – 2.2) for static pain and 2.6 (95% CI: 1,8 - 3,5) for dynamic pain. The NRS reductions were statistically significant (p<0.01), but only NRS reduction for dynamic pain and for women at rest was clinically significant. The greatest effect was shown in dynamic pain for men (3.6 points (95% CI: 2.5 – 4.7; p<0,01). For static pain a high baseline NRS score was a strong predictor of successful US-FIC, regardless of age and sex. For dynamic pain US-FIC was successful regardless of initial NRS score. Conclusion: US-FIC provided by nurse anesthetists is effective as preoperative pain management for patients with hip fractures. We believe that US-FIC should be part of the routine treatment for this fragile patient group.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKvantitativ metodeen_US
dc.subjectAnestesisykepleieen_US
dc.subjectUltralydveiledede nerveblokaderen_US
dc.subjectFICen_US
dc.subjectFascia iliaca compartment-blokaderen_US
dc.subjectHoftebrudden_US
dc.subjectSmertebehandlingen_US
dc.subjectNurse anesthetistsen_US
dc.subjectUltrasounden_US
dc.subjectFascia iliaca compartment-blocksen_US
dc.subjectFICen_US
dc.subjectNerve blocksen_US
dc.subjectHip fracturesen_US
dc.subjectPain managementen_US
dc.titleUltralydveiledet fascia iliaca compartment-blokade til pasienter med hoftenære brudd - Artikkelutkast med kappeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber56en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Anestesiologi: 765en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel