Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKarterud, Dag
dc.contributor.authorRosland, Gudny Abrahamsen
dc.date.accessioned2022-04-25T07:46:41Z
dc.date.available2022-04-25T07:46:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2992412
dc.description.abstractFormål: Hensikten med denne studien er å studere intensivsykepleierens utfordringer ved identifisering av potensielle donorer og organbevarende behandling på intensivavdelingen. Teoretisk forankring: Teori og forskning på området organdonasjon, intensivsykepleiere, kommunikasjon og utfordringer. Metode: Studien er utforskende og beskrivende, fokusgruppeintervju av intensivsykepleiere som har erfaring fra organdonasjon. Intervjuene ble transkribert og analysert. Tekstanalysen var basert på Malterud sin systematisk tekstkondensering som gikk over fire nivåer (Malterud, 2013, s. 94). Aktuelle temaer ble identifisert og sett i lys av problemstillingen. Det er utført systematisk litteratursøk om temaet på intensivsykepleiere og organdonasjon og utfordringer. Resultater: Mitt hovedfunn er kommunikasjonsutfordringer og mangel på rutiner. Kommunikasjonsutfordringer med pårørende og organbevarende behandling. Et tredje funn viser konsekvenser av mangel på kommunikasjonsferdigheter, som mangel på kunnskaper, står ofte alene og det å ikke strekke til i en organdonasjon. Konklusjon: Kommunikasjonsutfordringene kan skyldes et vanskelig tema og mangel på kunnskaper om organdonasjon, men også mangel på rutiner.. Intensivsykepleiere trenger klare retningslinjer for praksis og muligheten til å trene på kommunikasjonsferdigheter. Intensivsykepleiere mener man skal være to intensivsykepleiere i en organdonasjon, fordi det er ressurskrevende. Målet er å ha et godt samarbeid og kommunikasjon mellom helsepersonellet, som gjør at flere potensielle donorer blir identifisert og pårørende har fått tilpasset informasjon slik at de kan ta et veloverveid valg, når de får spørsmålet. Søkeord: Intensivsykepleier, Intensivsykepeie, organdonasjon, utfordringer,en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet – storbyuniversiteteten_US
dc.subjectIntensivsykepleieren_US
dc.subjectOrgandonasjonen_US
dc.subjectPotensiell donoren_US
dc.subjectIdentifiseringen_US
dc.subjectOrganbevarende behandlingen_US
dc.subjectKommunikasjonen_US
dc.subjectSamarbeideen_US
dc.subjectIvaretagelse av pårørendeen_US
dc.titleÅ ta den viktige samtalen : Hvilke utfordringer møter intensivsykepleier i arbeidet med identifisering av potensiell donor og organpreservering på intensivavdelingen i Norge?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel