Show simple item record

dc.contributor.advisorDalbye, Inger Sofie Rebecka
dc.contributor.advisorBernitz, Stine
dc.contributor.authorBuerengen, Therese
dc.date.accessioned2022-02-28T14:01:23Z
dc.date.available2022-02-28T14:01:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2981771
dc.description.abstractBakgrunn: En-til-en omsorg i aktiv fødsel anbefales både internasjonalt og nasjonalt for å bedre fødselsutfallet, likevel blir ikke alltid anbefalingen fulgt og noen kvinner er uten kontinuerlig oppfølging i aktiv fødsel. Hensikt: Å undersøke om det er assosiasjoner mellom jordmors kontinuerlige tilstedeværelse i aktiv fødsel hos førstegangsfødende og fødselsutfall, med smertelindring, og i hovedsak epidural, som primærutfall. Obstetriske og neonatale utfall vil bli presentert som sekundærutfall. Metode: En retrospektiv kohort studie som inkluderer 7103 førstegangsfødende kvinner. Resultater: Resultatene fra logistisk regresjons analyse viser at en-til-en omsorg av jordmor i aktiv fødsel gir mindre bruk av epidural, justert OR 0.5 (95 % KI 0.45-0.56), mindre bruk av lystgass, justert OR 0.65 (95 % KI 0.59-0.7) og mer bruk av massasje, justert OR 1.64 (95 % KI 1.37-1.95), sammenlignet med de kvinnene som ikke hadde en-til-en omsorg. Resultatene fra deskriptiv analyse viser lavere andel keisersnitt og operativ vaginal forløsning, og det var noe lavere andel av lav Apgar-skår under syv etter fem minutter. Konklusjon: Studien viser at en-til-en omsorg av jordmor i aktiv fødsel hos førstegangsfødende kan assosieres med fødselsutfall, inkludert mindre bruk av epidural og lystgass, mer bruk av massasje, og lavere andel keisersnitt og operativ vaginal forløsning, hos kvinnene som hadde en-til-en omsorg av jordmor, sammenlignet med de som ikke hadde en-til-en omsorg.en_US
dc.description.abstractBackground: International and national guidelines recommend one-to-one care in the active phase of labour to improve birth outcomes. Nevertheless, the recommendation is not always followed, and a large proportion of women remain without continuous midwifery care during the active phase of labour. Objective: To investigate the association between one-to-one midwifery care and birth outcomes with pain relief, particularly epidural analgesia, as the primary outcome. Secondary outcomes, include obstetric and neonatal outcomes. Methodology: A retrospective cohort study including 7103 nulliparous women. Findings: Logistic regression analysis show that nulliparous women receiving one-to-one midwife care in the active phase of labour were less likely to have an epidural analgesia, adjusted OR 0.5 (95 % CI 0.45-0.56), less likely to have nitrous oxide, adjusted OR 0.65 (95 % CI 0.59-0.7) and they more often received massage, adjusted OR 1.64 (95 % KI 1.37-1.95), compared with women not receiving one-to-one care. Descriptive analysis show that women receiving one-to-one midwife care were less likely to have a caesarean section or operative vaginal birth. No significant differences were observed between groups in terms of low Apgar-scores at five minutes. Conclusion: One-to-one midwife care in the active phase of labour may be associated with birth outcomes, including decreased use of epidural analgesia, nitrous oxide, increased use of massage and decreased rate of caesarean section and operative vaginal birth.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2021
dc.titleAssosiasjoner mellom en-til-en omsorg av jordmor i aktiv fødsel og fødselsutfall: En kohort med 7103 førstegangsfødende kvinneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record