Show simple item record

dc.contributor.advisorTveiten, Sidsel
dc.contributor.advisorHaukland, Magne
dc.contributor.authorHagen, Ebele Liv
dc.date.accessioned2022-02-25T09:30:40Z
dc.date.available2022-02-25T09:30:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2981405
dc.description.abstractBakgrunn I samfunnet er det stadig høyere krav om formell kompetanse for å få innpass på arbeidsmarkedet, men ikke alle norske borgere har mulighet til å gjennomføre skolegang innenfor dagens rammer. For innvandrere kan årsakene knyttes til språkferdigheter i norsk og manglende økonomisk mulighet til å gjennomføre fulltidsopplæring. I en østlandskommune har Flyktning- og innvandrertjenesten utarbeidet en opplæringsmodell tilpasset målgruppen. Hensikt Hensikten med studien har vært å bringe frem kunnskap om innvandrerkvinnens opplevelser og erfaringer fra deltagelse i dette opplæringsløpet og se disse i lys av empowerment. Hensikten med refleksjonsoppgaven var å gi rom for refleksjoner rundt rekrutteringsprosessen til min studie og se på disse i samspill med forskningslitteratur med lignende tematikk. Teoretisk forankring Det overordnede vitenskapsteoretiske rammeverket for studien er hermeneutikken. Spreitzers teori om psykologisk empowerment er benyttet i diskusjon av studiens funn. Metode Studien er forankret i en kvalitativ metode i form av individuelle intervjuer, med en fenomenologisk og hermeneutisk tilnærming. Det empiriske materialet er analysert i tråd med Malteruds STC. I refleksjonsoppgaven er litteraturstudie benyttet som metode. Resultater Analysen av intervjumaterialet resulterte i seks hovedkategorier som betydningsfulle for kvinnene; støttende nettverk, motivasjon, opplæringsløpets struktur, morsrollen, sosial anerkjennelse og faglig kompetanse. Litteraturstudien synliggjorde formidling som hovedtema og tid, emosjonelle og relasjonelle aspekter og forståelse av/interesse for forskning som tilhørende undertemaer. Konklusjon Deltakelse i opplæringsløpet ser ut å ha hatt betydning for kvinnenes opplevelse av empowerment, hvordan de posisjonerer seg i samfunnet og for morsrollen. Tidspunkt og fremgangsmåte for formidling av informasjon om studien har hatt betydning for rekrutteringsprosessenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAPO;2021
dc.titleRinger i vannet: Alternativt yrkesfaglig opplæringsløp - mer enn et fagbrev ...»en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record