Show simple item record

dc.contributor.authorBarbala, Ida
dc.contributor.authorTerragni, Laura
dc.contributor.authorHaug, Helene
dc.contributor.authorEriksen, Aud Marit
dc.date.accessioned2022-02-10T10:19:24Z
dc.date.available2022-02-10T10:19:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2978208
dc.description.abstractBakgrunn: Oslo er en av byene i Norge med høyest andel innvandrere (33 %). Forskning viser at nyankomne innvandrere kan oppleve kostholdsutfordringer i forbindelse med overgangen til et nytt land. De kan også oppleve økt forekomst av livsstilssykdommer som diabetes over tid. Flyktninger, asylsøkere og innvandrere med lave norskferdigheter er særlig sårbare grupper. Omstendigheter rundt migrasjonsprosessen, lave norskferdigheter og variert grad av utdannelse fra hjemlandet kan gjøre overgangen til et nytt land utfordrende. Et stort fokus bør derfor rettes mot integreringsarbeidet, gjennom å øke innvandreres helse- og språkkompetanse og gi de som arbeider med innvandrere noen gode redskaper i møte med gruppen. Det kultur- og språktilpassede kostholdsmateriellet for innvandrere «Sunn Start mat og helse» er evaluert med gode resultater. Det ble derfor valgt som et verktøy å bruke i det nye prosjektet ‘Sunn start mat og helse 2017-2020’. Materiellet skulle brukes ved matlagingskurs og andre kostholdsrelaterte tiltak i prosjektet. Målgruppe: Primærmålgruppen i prosjektet er personer med innvandrer- og flyktningbakgrunn som er brukere av innvandrerorganisasjoner, frisklivssentraler og beboere på mottak. Sekundærmålgruppen er i hovedsak de som arbeider med primærmålgruppen. Målsetting: Å bidra til å gjøre overgangen til et nytt land lettere gjennom å bygge kompetanse om kosthold hos primærmålgruppen. Implisitt innebærer dette å samtidig bygge kompetanse om kultursensitivitet, veilede sekundærmålgruppen i bruk av Sunn start-materiellet og videreutvikle verktøy for sekundærmålgruppen. På den måten ønsker prosjektet å bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Metoder: Kvalitative og kvantitative metoder ble benyttet i evalueringen av prosjektet. Resultater: 166 ansatte og frivillige har fått kurs og veiledning i bruk av Sunn start-materiellet. I tillegg er det gjennomført 6 ulike tiltak over kortere og lengre perioder, hvor materiellet har blitt benyttet. Høsten 2017 ble det gjennomført matlagingskurs over 6 uker med personer fra Ila integreringsmottak. Høsten 2018 og våren 2019 ble det gjennomført teorikurs med praktiske oppgaver og konkreter for deltakere i introduksjonsprogrammet, på språkkaféen Møteplassen i bydel Grünerløkka. I februar 2019 ble det gjennomført matkurs for enslige mindreårige og deltakere i introduksjonsprogrammet i samme bydel. Våren 2019 ble det gjennomført et fordypningskurs i samarbeid med Bydelsmødre. Høsten 2019 ble det gjennomført teorikurs over 6 uker med konkreter på Yrkesrettet norskopplæring Stovner. Høsten 2020 ble det benyttet tilpasset materiell på minikurs ved Stovner frisklivssentral. I prosjektperioden ble det også utviklet en flippover som har blitt evaluert og det ble gjennomført en større kartlegging om bruk av materiellet. Resultatvurdering: Tilbakemeldinger fra deltakere, ansatte og frivillige viser at primærmålgruppen har fått med seg ny og nyttig kunnskap om mat og helse og at de har fått bedre norsk språk. Flere i sekundærmålgruppen har også gitt tilbakemeldinger om at materiellet er lett å ta i bruk og at det er tilpasset målgruppen. Oppnådde effektmål: Vi vurderer at prosjektet har bidratt til å gjøre overgangen til det norske samfunnet enklere for primærmålgruppen, uavhengig av botid. Dette ved at de viser økt forståelse for sammenhenger mellom helse og kosthold, samt bedret språkforståelse. Veien videre: Verktøy og materiell som er utarbeidet i løpet av prosjektperioden skal gjøres tilgjengelig for andre som ønsker å igangsette varige mat og helsetiltak for primærmålgruppenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherStiftelsen Damen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSamfunnsernæringen_US
dc.titleSunn start mat og helse for innvandrere 2017-2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber70en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Ernæring: 811en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal