Show simple item record

dc.contributor.advisorMisund, Aud
dc.contributor.authorSkalstad, Evelyn
dc.date.accessioned2022-01-25T09:20:11Z
dc.date.available2022-01-25T09:20:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2839125
dc.description.abstractHensikt og formål: Hensikt med denne studien var å undersøke helsefagarbeidere sine erfaringer med bruk av ny kunnskap i praksis i etterkant av opplæringsmodellen «Mitt livs ABC». Formålet var å utvikle økt forståelse og innsikt i betydningen av opplæringsmodellen i praksis. På sikt er formålet å fremme god psykisk helse og livskvalitet for den enkelte tjenestemottaker. Teoretisk forankring: Studien er forankret i et filosofisk hermeneutisk og fenomenologisk vitenskapsteoretisk perspektiv. Drøfting gjøres i et salutogenetisk metaperspektiv. Metode: For å kunne svare på problemstillingen ble det valgt å benytte kvalitativ metode. Et strategisk utvalg på fem helsefagarbeidere ble intervjuet enkeltvis ved hjelp av semistrukturerte intervju. Funn ble analysert via metoden systematisk tekstkondensering (STC) for tverrgående analyse av kvalitative data. Resultater: Studiens mest fremtredende funn handlet om deltakernes erfaringer om hvordan og på hvilke måter de igangsatte og gjennomførte faglig funderte tiltak inspirert av teori og seminar fra «Mitt livs ABC». «Mitt livs ABC» ble opplevd å medføre økt trygghet i rollen som tjenesteyter og fikk deltakere til å reflektere over verdien av å ta den annens perspektiv. Refleksjonsgrupper i «Mitt livs ABC» fikk en særegen plass i betydningen av ABC- modellens mål om læring og kunnskapsutvikling. Temaene ansvar, faste stillinger og generasjonsskifte ble av deltakerne løftet som virkningsfulle faktorer for kvalitet i tjenestene. Konklusjon: «Mitt livs ABC» ble erfart å være en god modell for kunnskapsdannelse særlig på grunn av kombinasjonen mellom teori, seminar og refleksjonsgrupper. Ny kunnskap benyttet i praksis ble beskrevet å ha betydning for tjenestemottakers selvbestemmelse og brukermedvirkning ved å gi de større oversikt over hverdagen samt lære de valgmuligheter for økt beslutningsstøtte. Utfordringer med kunnskapsdannelse, kunnskapsdeling og opprettholdelse av kunnskap handlet blant annet om eget og lederes ansvar for forvaltning av ny kunnskap og hvordan overbevise andre i personalgruppen om nytteverdi av nye faglige ideer og tiltak.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectHelsefagarbeidereen_US
dc.subjectKunnskapen_US
dc.subjectKompetanseen_US
dc.subjectUtviklingshemmingen_US
dc.subjectKvalitativ forskningen_US
dc.subjectSalutogeneseen_US
dc.title"Fra kunnskapskannelse til handlingskompetanse i tjenester til personer med utviklingshemming" - En kvalitativ studie om helsefagarbeideres erfaringer i praksis etter gjennomført opplæring i "Mitt livs ABC"en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record