Show simple item record

dc.contributor.advisorNordanger, Dag Øystein
dc.contributor.authorSandvik, Lise Daisy
dc.date.accessioned2022-01-25T09:08:46Z
dc.date.available2022-01-25T09:08:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2839117
dc.description.abstractBakgrunn: Menneskehandel er en global problematikk, og en av de største illegale industriene i verden. Norge har forpliktet seg til å treffe omfattende tiltak for å forebygge og bekjempe menneskehandel. Det innebærer blant annet tiltak hvor formålet er å bistå utsatte med deres fysiske, psykiske og sosiale behov, herunder utsattes traumerelaterte vansker. Hensikt: Studiens hensikt er å undersøke hva ansatte i tjenester for menneskehandel-utsatte opplever som de mest sentrale behovene hos utsatte med traumerelaterte vansker, samt hvilken kunnskap og kompetanse ansatte opplever at de trenger for å gi best mulig hjelp. Metode: Denne studien er en kvalitativ studie hvor datamaterialet er hentet fra semistrukturerte intervjuer. Utvalget består 4 ansatte ved ulike tjenester hvor utsatte for menneskehandel er målgruppen. Analysen er basert på systematisk tekstkondensering ved Malterud. Resultat: Funnene viser at informantene formidler at utsatte har behov for trygge relasjoner. I tillegg til dette fremkom det at de utsatte ifølge informantene hadde behov for normalisering av traumereaksjoner og hjelp til følelsesregulering. Funnene som omhandler hvilken kunnskap og kompetanse det er behov for i tjenestene indikerer behov for kunnskap om traumereaksjoner og kultursensitivitet. Konklusjon: Denne studien er etter forskerens kjennskap den første studien i Norge med en slik problemstilling. Studien bidrar derfor med betydningsfull kunnskap i utviklingen av tjenestene. Å kunne gi utsatte erfaringer med trygge relasjoner, hjelpe dem med følelsesregulering og forståelse av egne reaksjoner, samt ha kunnskap om traumer og møte utsatte med kultursensitivitet fremstår som sentralt i arbeidet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectMenneskehandelen_US
dc.subjectPsykisk helseen_US
dc.subjectTraumeren_US
dc.subjectKultursensitiviteten_US
dc.subjectRelasjonen_US
dc.titleArbeid med utsatte for menneskehandel: Erfaringer og behov hos ansatte i tjenester for menneskehandel-utsatteen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record