Show simple item record

dc.contributor.advisorMisund, Aud
dc.contributor.authorHovelsen, Anita Nyborg
dc.date.accessioned2022-01-25T08:42:48Z
dc.date.available2022-01-25T08:42:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2839094
dc.description.abstractBakgrunn: Historisk sett har psykisk helsevern fokusert på pasientens bedringsarbeid uten involvering av pårørende. I senere år har statlige føringer lagt vekt på pårørendeinvolvering i pasientbehandlingen og at dette har en positiv virkning på pasientens bedring. Likevel viser forskning at pårørende ofte blir utelatt av helsepersonell og at de sjelden involveres i behandlingen, samtidig som den viser at helsepersonell ofte er usikre i møtet med pårørende. Hensikt og problemstilling: «Hvilke erfaringer har helsepersonell med pårørendearbeid innen psykisk helsevern, og hva hemmer og fremmer pårørendearbeidet? Kunnskapen kan bidra med å synliggjøre helsepersonells erfaringer og hva som hemmer og fremmer pårørendearbeid slik pårørende kan møtes på en god måte innenfor psykisk helsevern og gi grunnlag for kunnskapsbasert praksis. Metode: Studien har en kvalitativ metode med en induktiv tilnærming hvor menneskers erfaringer og forståelse av et fenomen utforskes og beskrives fra det enkeltstående til det generelle, og har bakgrunn i 5 semistrukturerte intervjuer som er gjennomført på et sykehus i Norge. Studiens analyse er inspirert av Malteruds 4-trinns systematisk tekstkondensering. Funn: Helsepersonell opplever utydelighet i forhold til de politiske føringene og taushetsplikten som et problem i arbeidet med pårørende. Tid og ressurser beskrives som en mangelvare og manglende struktur rundt pårørendearbeid er en utfordring. Pårørendearbeid er ofte opp til hver enkelt ansatt å bedrive. Funn viser at helsepersonell mener pårørendearbeid gir bedret pasientbehandling, men at mange pårørende er slitne, og ønsker dermed ikke involvering. Konklusjon: Helsepersonell er i behov av økt kunnskap rundt dette med pårørendearbeid, samt en bedret forankring i tjenestene. Tid og ressurser må være til stede for at pårørendearbeid skal lykkes. Studien gir en indikasjon på at de politiske føringene for pårørende ikke er oppnådd og at dette er forbedringspotensialer innenfor det psykiske helsevesenet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectHelsepersonellen_US
dc.subjectPårørendeen_US
dc.subjectPsykisk helsearbeiden_US
dc.subjectPolitiske føringeren_US
dc.subjectPsykiatrien_US
dc.subjectPårørendearbeiden_US
dc.titlePårørendearbeid i psykisk helsevern. Helsepersonells erfaringer med pårørendearbeiden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record