Show simple item record

dc.contributor.advisorKarterud, Dag
dc.contributor.authorNesbø, Kjersti
dc.date.accessioned2022-01-21T12:51:47Z
dc.date.available2022-01-21T12:51:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2838721
dc.description.abstractBakgrunn for studien: Bakgrunnen for studien er egne erfaringer med sykepleiere som møter pårørende til livstruende syke og døende pasienter på svært ulike måter. Fra et pårørendeperspektiv ga dette store utslag i livskvalitet og mestring. Som sykepleier ble jeg interessert i hva forskjellene består i, og hva som kan være årsaker til at noen sykepleiere vender seg bort fra de pårørende og deres behov. Hensikt og problemstilling: Hensikten med studien har vært å skape bevissthet om hva som påvirker holdningene og handlingene til sykepleiere, og hvorfor forskjellene i nærhet, empati, følelsesmessig involvering og samhandling med pårørende er så store. Det har vært et ønske at erfaringer fra flere perspektiv skulle møtes og skape ny kunnskap. Problemstilling: Hva er med på å bestemme sykepleieres holdninger og handlinger som sikrer et godt møte med pårørende til livstruende syke og dødende pasienter? Metodologi: Studien er kvalitativ med et fenomenologisk design for å utforske informantenes erfaringer, opplevelser og tanker. Det er brukt hermeneutisk tilnærming i fortolkningsprosessen. Seks dybdeintervju med to informanter ble gjennomført høsten 2020. Resultater: Resultatene i studien knytter seg til fire tema: empatiens betydning for relasjon, sykepleiers ensomhet, profesjonell involvering - følelsesmessig involvering samt systematisk veiledning og kollektiv støtte. Konklusjon: Studien kan ikke fastslå årsaker, men antyder sammenhenger som kan påvirke møtene mellom sykepleier og pårørende. De viktigste er usikkerhet, travelhet, tilbaketrekning, mangelfulle personlige utviklingsprosesser i tidlig alder, mangel på vilje til empati og tidligere erfaring med overinvolvering. Mangelfull tilgang på veiledning kan også bidra til at sykepleier ikke får bearbeidet følelsesmessige belastninger. Organisering i små team kan gi større opplevelse av ensomhet og færre å dele byrdene med.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectEmpatien_US
dc.subjectPårørendeen_US
dc.subjectEtikken_US
dc.subjectSykepleieen_US
dc.subjectDøendeen_US
dc.titleHvorfor gjør vi som vi gjør? Om sammenhenger mellom sykepleieres holdninger og handlinger i møte med pårørende til livstruende syke og døende pasienteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record