Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerg, Ellen
dc.contributor.authorHelle, Elisabeth
dc.date.accessioned2022-01-20T08:41:45Z
dc.date.available2022-01-20T08:41:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2838397
dc.description.abstractBakgrunn: Barn med fysiske funksjonsnedsettelser er mindre fysisk aktive enn jevnaldrende uten funksjonsnedsettelser. En viktig faktor for å øke deltagelsen, er et familiesentrert fokus. Hensikten med denne studien var å undersøke foreldrenes opplevelser og erfaringer med rehabiliteringsopphold. Noe som kan gi bedre innsikt i hvordan man kan styrke foreldrenes rolle under et rehabiliteringsopphold for å sikre en god videreføring av aktivitet og deltagelse til lokalmiljøet. Problemstilling for denne studien: Hvilke erfaringer har foreldre med rehabiliteringsopphold som ledd i oppfølgingen av egne barns deltagelse i aktivitet i lokalmiljøet? Materiale og metode: Kvalitativ studie med semistrukturert intervju av seks foreldre som alle tidligere hadde deltatt på rehabiliteringsopphold. Hvert intervju varte i ca. 60 minutter og ble tatt opp på diktafon. Opptakene ble transkribert og deretter analysert ved hjelp av Systematisk tekstkondensering. ICF og Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell, samt teori om familiesentrert behandling og empowerment ble brukt som teoretisk referanseramme. Resultater: Foreldrene beskriver at de i et foreldreperspektiv får økt kompetanse, ferdigheter, bevissthet og trygghet i etterkant av et rehabiliteringsopphold. Men oppfølgingen krever også stor innsats, tid og tilrettelegging fra deres side for å videreføre noen elementer til lokalmiljøet. Det kommer også frem utfordringer angående aksept og forståelse i forbindelse med deltagelse. Foreldre beskrev erfaringsutveksling med andre foreldre, opplæring i aktivitetsferdigheter, opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler, undervisning, og det å se ressursene og mulighetene fremfor begrensningene som viktige faktorer for å utprøving og motivasjon.. Foreldre vektlegger opplevelsen av mestring tyrker tro på ferdigheter både hos barn og foreldre. Konklusjon: Funnene i undersøkelsen viser at foreldrenes utbytte og erfaringer av et rehabiliteringsopphold har mye å si for barnas deltagelse i fritidsaktiviteter og sosiale sammenhenger. Funnene samlet sett viser at foreldrene opplever kan knyttes til opplevelse av empowerment i forbindelse med videreføring av aktivitet til lokalmiljøet. Nøkkelord: foreldrenes erfaringer, rehabiliteringsopphold, videreføring til lokalmiljøet funksjonsnedsettelse, deltagelse, kvalitativ, familiesentrert, foreldrekompetanseen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectRehabiliteringsoppholden_US
dc.subjectRehabiliteringen_US
dc.subjectForeldrekompetanseen_US
dc.subjectTryggheten_US
dc.subjectMestringen_US
dc.subjectEmpowermenten_US
dc.subjectfunksjonsnedsettelseen_US
dc.titleTrygghet til å følge opp egne barn En kvalitativ studie av foreldrenes erfaringer med oppfølging av egne barns aktivitet og deltagelse i lokalmiljøet etter et rehabiliteringsoppholden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel