Show simple item record

dc.contributor.advisorØiestad, Britt Elin
dc.contributor.advisorKlokkerud, Mari
dc.contributor.authorHildeskår, Julie
dc.date.accessioned2022-01-18T09:24:23Z
dc.date.available2022-01-18T09:24:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837832
dc.description.abstractHensikt: Å undersøke om pasienter med MUSSP hadde langvarig nytte av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten ved å beskrive pasientrapportert måloppnåelse og en eventuell opprettholdelse av måloppnåelse ett år etter rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, samt å beskrive endringer i pasientrapportert livskvalitet og fysisk form i samme periode. Metode: Studien er en longitudinell kohort studie som følger pasienter som mottar døgnrehabilitering ved en rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten i Norge. Utvalget består av 65 voksne pasienter med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet (MUSSP). Deltagerne satte seg 3-5 mål ved ankomst rehabilitering ved bruk av det pasientspesifikke instrumentet Pasient-Spesifikk Funksjons Skala (PSFS), og anga grad av vanskelighet med utførelse på en skala fra 0 (dårligst) – 10 (best) ved ankomst, avreise og 12 måneder etter rehabilitering. I tillegg skåret pasienten opplevd helserelatert livskvalitet ved bruk av EuroQol visual analog scale (EQ-VAS) på en skala fra 0 (verst) til 100 (best) og gjennomførte funksjonstesten 30 sekunder reise og sette seg test (30sSTS) ved ankomst, avreise og etter 12 måneder. Endringer i grad av vanskelighet, helserelatert livskvalitet og fysisk form ble analysert med enveis variansanalyse (ANOVA), Friedman test og post hoc testet med Wilcoxen Signed Rank test. Resultater: Analysene viste at grad av vanskelighet med aktivitetsutførelse ble redusert fra ankomst rehabilitering til avreise med en gjennomsnittlig endring på 2,7 PSFS-poeng (95% KI fra 2,0-3,4), p = < 0.001. Fra avreise til 12 måneders oppfølging ble grad av vanskelighet økt igjen, med en endring på -0.9 PSFS-poeng (95% KI fra -1,6 til -0,2), p = < 0.005. Gjennomsnittlig endring fra ankomst rehabilitering til 12 måneders oppfølging var på 1,8 PSFS-poeng (95% KI fra 1,7-2,8), p = < 0,001. Helserelatert livskvalitet hadde en median bedring fra ankomst til 12 måneders oppfølging på 18 poeng, p = < 0,001. Fysisk form hadde en gjennomsnittlig økning på 5 repetisjoner, p = < 0,001, fra ankomst til 12 måneder oppfølging. Konklusjon: Resultatene fra denne studien viste at pasienter med MUSSP innlagt på rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten når sine mål på kort sikt, men måloppnåelsen opprettholdes ikke på samme nivå frem til 12 måneder etter utskrivelse. Videre viste studien at rehabilitering kan gi fremgang i helserelatert livskvalitet og fysisk form som opprettholdes ett år etter rehabiliteringsoppholdet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectRehabiliteringen_US
dc.subjectSpesialisthelsetjenestenen_US
dc.subjectRehabiliteringsmålen_US
dc.subjectFunksjonen_US
dc.titleMåloppnåelse for pasienter med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet etter rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. En longitudinell kohortstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record