Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMatre, Dagfinn
dc.contributor.advisorØiestad, Britt Elin
dc.contributor.authorRundberg, Eirik Rakstang
dc.date.accessioned2022-01-18T08:20:13Z
dc.date.available2022-01-18T08:20:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837777
dc.description.abstractBakgrunn: Søvnproblemer ser ut til å være en risikofaktor for utviklingen av ulike smertetilstander. Eksperimentelle studier viser også at søvnmangel er assosiert med økt smertesensitivitet. Smertefremkalte kortikale responser blir brukt som et objektivt mål på endogen smerteprosessering og korrelerer vanligvis med subjektiv smerte hos personer med et normalfungerende nervesystem. I eksperimentelle studier er det observert en dissosiasjon mellom økt subjektiv smerte og reduserte eller uendrede smertefremkalte kortikale responser etter søvnrestriksjon. Formål: Hensikten med denne studien var å undersøke om subjektiv smerte og smertefremkalte kortikale responser øker etter søvnrestriksjon sammenlignet med etter normalsøvn. Man ønsket også å undersøke om subjektiv smerte og smertefremkalte kortikale responser øker etter søvnrestriksjon sammenlignet med etter normalsøvn for hvert kjønn. Metode: En enkelblindet eksperimentell studie med crossover design. Det er benyttet innsamlet data fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Forsøkspersonene ble testet etter to netter med søvnrestriksjon (50% redusert søvnlengde) og etter to netter med normalsøvn. Søvn ble målt ved hjelp av søvndagbok og aktigraf. Smerte ble påført ved bruk av kontaktvarme på underarmen parallelt med EEG registrering. Endringen i subjektiv smerte og smertefremkalte kortikale responser etter begge søvnbetingelsene ble analysert med parret ttest. Resultater: Totalt ble 32 deltagere inkludert. Det var ingen signifikant endring i subjektiv smerte eller smertefremkalte kortikale responser etter søvnrestriksjon sammenlignet med etter normalsøvn. Det var ingen signifikant endring i subjektiv smerte eller smertefremkalte kortikale responser etter søvnrestriksjon sammenlignet med etter normalsøvn for hverken kvinner eller menn. Konklusjon: Resultatene viser at 2 netter med søvnrestriksjon ikke førte til økt subjektiv smerte eller økt smertefremkalt kortikal respons sammenlignet med 2 netter med normalsøvn. Dette gjelder også når man så på resultatene innad i kjønn. Metodologiske utfordringer kan ha påvirket resultatene. Nøkkelord: Søvnrestriksjon, eksperimentell smerte, smertefremkalte kortikale responser.en_US
dc.description.abstractBackground: Sleep problems has been identified as a risk factor for development of several chronic pain conditions. Lack of sleep is associated with increased pain sensitivity in several experimental studies. Pain evoked cortical potentials has been thought of as an objective measure of endogenous pain processing that correlates well with subjective pain in the normal central nervous system. However, there is observed a dissociation between subjective pain, which is increased, and pain evoked cortical potentials that are reduced or unchanged after sleep restriction. Aims: The purpose of this study was to investigate if subjective pain and pain evoked cortical potentials increase after sleep restriction compared to after habitual sleep. We also wanted to investigate if subjective pain and pain evoked cortical potentials increase after sleep restriction compared to after habitual sleep within different genders. Methods: A single blinded experimental study with a crossover design. The data utilized in this study was collected from the Norwegian National Institute of Occupational Health. The participants were tested after two consecutive nights of sleep restriction (50% sleep reduction) and after two consecutive nights of habitual sleep. Sleep was measured with actigraphy and a sleep diary. Experimental pain was applied with contact heat on the surface of the forearm in parallel with EEG registration. Results: A total of 32 people were included. In this study there was no significant change in subjective pain or pain evoked cortical potentials after sleep restriction compared to habitual sleep. There was also no change in subjective pain or pain evoked cortical potentials after sleep restriction compared to habitual sleep within gender. Conclusion: The results do not support that sleep restriction leads to increased subjective pain or increased pain evoked cortical potentials when compared to habitual sleep. Neither is there an increase in subjective pain or pain evoked cortical potentials within gender. Methodological weaknesses could have affected the results. Keywords: Sleep restriction, experimental pain, pain evoked cortical potentialen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSøvnen_US
dc.subjectSmerteen_US
dc.subjectSmertefremkalte kortikale responseren_US
dc.subjectEksperimentell studieen_US
dc.subjectSøvnrestriksjonen_US
dc.titleSmertefremkalte kortikale responser og subjektiv smerte etter normalsøvn og søvnrestriksjon. En eksperimentell studie.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel