Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRugseth, Gro
dc.contributor.authorWåland, Marie
dc.date.accessioned2022-01-18T08:03:09Z
dc.date.available2022-01-18T08:03:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837766
dc.description.abstractIntroduksjon: Nasjonalt er det økende bekymring for at barn og unge ikke følger Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet (Anderssen, 2008). Skolen blir pekt på som en arena som kan og bør ta ansvar for barn og unges helse. I den forbindelse kan kroppsøving ha en potensiell helseverdi, da det er vist at deltakelse i kroppsøving øker sannsynligheten for å være fysisk aktiv etter endt skolegang (Kirk, 2005). Mange elever deltar ikke i kroppsøving og mangler vurdering i kroppsøving hvert år (Utdanningsdirektoratet, 2018; Vest-AgderFylkeskommune, 2019). Forskning peker på at man i Norge mangler kunnskap om hvordan ungdom opplever kroppsøvingsfaget. For å bedre kunne ivareta denne målgruppen og spesielt de som faller utenfor kroppsøvingstimene, er det et sterkt behov for å se nærmere på erfaringene til disse elevene. Formål: Dette prosjektet har som hensikt å få en bedre forståelse av erfaringene til elever som sitter på benken fremfor å delta i kroppsøvingstimene på ungdomsskolen. Prosjektet søker å besvare forskningsspørsmålene: Hvilke erfaringer med kroppsøving har elever i ungdomsskolen som ofte velger å sitte på benken? Og hvilke begrunnelser har de for å ikke delta? Metode: Prosjektet har kvalitativt design og omfatter semistrukturert intervju med fire ungdommer som ikke deltar i kroppsøvingsfaget. Empirien er analysert med tematisk analyse. Resultater: Ungdommene har ulike forklaringer om hvorfor deltakelsen stoppet opp. De snakker om innholdet som noe de ikke liker i kroppsøvingsfaget. De synes innholdet er ensidig, vanskelig og består av mye ballspill. De har en opplevelse av at læreren forteller hva de skal gjøre, uten å høre på deres ønsker. Ungdommene snakker om hva som skal til for at de skal delta i faget. De ønsker større variasjon i aktiviteter, økt medbestemmelse og moderne aktiviteter. Det å føle seg sett, hørt og tatt på alvor av læreren fremstår som verdifullt for ungdommene. De ønsker tettere oppfølging.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKroppsøvingen_US
dc.subjectGymen_US
dc.subjectUngdomsskoleen_US
dc.subjectSelvbestemmelsesteorienen_US
dc.subjectDeltakelseen_US
dc.title«Bli med i gymtimen, og se hvor kjedelig det er» Et kvalitativt prosjekt om ungdomsskoleelevers erfaringer i kroppsøving.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel