Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDalbye, Inger Sofie Rebecka
dc.contributor.authorSayar, Sara
dc.contributor.authorKjærnsmo, Pernille
dc.date.accessioned2022-01-17T14:16:52Z
dc.date.available2022-01-17T14:16:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837701
dc.description.abstractHensikt: Bidra til å øke kunnskapsnivået om hvordan jordmor kan ivareta fødekvinnen under aktiv fødsel ved bekreftet intrauterin fosterdød gjennom analyse og sammenstilling av erfaringene til et utvalg jordmødre som har bistått i slike fødsler. Problemstilling: «Hvordan ivaretar jordmor fødekvinnen med bekreftet intrauterin fosterdød i aktiv fødsel?» Metode: Studien har et kvalitativt induktivt design. Det ble utført individuelle intervjuer med fem jordmødre. Under dataanalysen ble Graneheim og Lundman (2004) sin kvalitative innholdsanalyse benyttet. Resultat: Gjennom analyseprosessen kom det frem tre kategorier 1. Ved å tilrettelegge for fysiske forhold 2. Ved å være til stede for og tilpasse kommunikasjonen til den enkelte 3. Ved å ha en kunnskapsbasert tilnærming Konklusjon: Ivaretakelsen er stort sett lik som ved fødsel av et levende barn. Likevel er det enkelte forskjeller jordmor må fokusere mer på når det er en stille fødsel: Jordmor må tilrettelegge de fysiske forholdene til situasjonen, jordmor må være til stede for og tilpasse kommunikasjonen til den enkelte, og jordmor må ha en kunnskapsbasert tilnærming.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2021
dc.subjectDødfødselen_US
dc.subjectIntrauterin fosterdøden_US
dc.subjectJoen_US
dc.title"Vi vet det blir stille»: Jordmors erfaring med ivaretakelse av fødekvinnen med bekreftet intrauterin fosterdøden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel