Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKaasen, Anne
dc.contributor.authorFossum, Kine C. M.
dc.contributor.authorArneberg, Oda Folkeson
dc.date.accessioned2022-01-17T09:48:14Z
dc.date.available2022-01-17T09:48:14Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837595
dc.description.abstractHensikt: Studien beskriver maternelle og perinatale utfall ved vaginal setefødsel i knestående stilling, og sammenligner med utfall ved vaginal setefødsel i ryggleie, samt akutt og planlagt keisersnitt. Metode: Retrospektiv kohortstudie. Studien inkluderer kvinner med barn i seteleie fra gestasjonsuke ≥34 fra en kvinneklinikk på Østlandet, i tidsperioden juni 2019 til april 2021. Resultat: Studien inkluderer 148 kvinner og 151 barn. Det ble forløst 29 barn i knestående stilling (19,2 %), 17 i ryggleie (11,3 %), 21 med akutt keisersnitt (13,9 %) og 84 (55,6 %) med planlagt keisersnitt. Det var ingen signifikant forskjell i perinatale utfall hos barn forløst i knestående stilling sammenlignet med barn forløst i ryggleie. Derimot var apgarskår etter fem minutter signifikant lavere ved vaginal setefødsel i knestående stilling sammenlignet med planlagt keisersnitt. Det var derimot ingen signifikant forskjell i apgarskår ved ti minutter, innleggelse på nyfødtintensiv avdeling eller komplikasjoner hos barnet mellom noen av gruppene. Maternelle utfall viste signifikant større blødning ved akutt og planlagt keisersnitt, sammenlignet med vaginal fødsel uavhengig av fødestilling. Konklusjon: Det kan ikke konkluderes med at vaginal setefødsel i knestående stilling totalt sett gir bedre maternelle og perinatale utfall enn andre forløsningsmetoder i denne studien. Knestående som fødestilling med barn i seteleie gir lavere apgarskår etter fem minutter, men dette må veies opp mot risiko ved planlagt keisersnitt. Resultatene fra denne studien tyder på at vaginal setefødsel i knestående stilling er et trygt alternativ.en_US
dc.description.abstractAim: The study describes maternal and perinatal outcomes in vaginal breech birth in a kneeling position and compares the outcomes with vaginal breech delivery in supine position, as well as emergency and elective cesarean delivery. Method: Retrospective cohort study. The study includes women with a fetus in a breech position from gestational week ≥34 from a hospital in the eastern part of Norway, in the period June 2019 to April 2021. Results: The study includes 148 women and 151 children. 29 (19,2 %) children were delivered in a kneeling position, 17 (11,3 %) in supine position, 21 (13,9 %) with an emergency cesarean section and 84 (55,6 %) with an elective cesarean section. There were no significant differences in the perinatal outcomes of children delivered in a kneeling position compared with children delivered in a supine position. However, apgar scores after five minutes were significantly lower by vaginal breech birth in kneeling position compared to elective caesarean delivery. On the other hand, there was no significant difference in apgar scores at ten minutes, admission to neonatal intensive care unit or other perinatal complications between any of the groups. Maternal outcomes showed significantly larger bleeding when performed emergency and elective cesarean delivery. Conclusion: No conclusion can be drawn from this study that vaginal breech birth in kneeling position gives better maternal and perinatal outcome than other means of delivery. Kneeling as a delivery method, gives worse short-term outcomes in apgar score after five minutes, but this needs to be seen in light by the risk an elective caesarean section will ultimately give. The result from this study indicates that vaginal breech birth in a kneeling position is a safe alternative.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2021
dc.subjectSetefødselen_US
dc.subjectKeisersnitten_US
dc.subjectFødestillingen_US
dc.subjectPerinatale utfallen_US
dc.subjectMaternelle utfallen_US
dc.titleKnestående vaginal setefødsel: Gir knestående stilling bedre utfall for mor og barn?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel