Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAune, Ingvild
dc.contributor.authorHansen, Maren
dc.date.accessioned2022-01-17T09:34:48Z
dc.date.available2022-01-17T09:34:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837587
dc.description.abstractHensikt: Målet med denne studien var å oppnå en dypere forståelse for hva norske jordmødre anser som en normal fødsel, og hvilke faktorer de mener påvirker deres mulighet til å bevare den normale fødselen i sykehus. Metode: En kvalitativ tilnærming ble valgt til å besvare denne studiens problemstilling. Datamaterialet er basert på individuelle semistrukturerte dybdeintervju. Seks jordmødre fra ulike kvinneklinikker ble intervjuet. Halvparten hadde mer enn ti års erfaring og halvparten hadde mindre enn ti års erfaring. De transkriberte intervjuene ble analysert med hjelp av systematisk tekstkondensering. Resultater: Funnene utgjør to hovedtemaer: «Jordmors tilnærming til den normale fødselen» og «Jordmors handlingsrom». Jordmødrene hadde ulik oppfatning av hva de anså som en normal fødsel. Deres syn på fødselen bar preg av ulike perspektiver. Flere faktorer påvirket deres mulighet til å bevare den normale fødselen deriblant jordmors særegenhet, overordnede systemer og fødeklinikkens omgivelser. Konklusjon: Studien viser hvordan det å bevare en normal fødsel kan være utfordrende i et risikopreget miljø. Jordmor må derfor ha et sterkt fokus på normalitet og være bevisst på de ulike faktorene som bidrar til ytterligere medikalisering av fødselen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2021
dc.titleJordmors mulighet til å bevare den normale fødselen i norske kvinneklinikker: En kvalitativ studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel