Show simple item record

dc.contributor.advisorKleffelgård, Ingerid
dc.contributor.advisorRiiser, Kirsti
dc.contributor.authorFrøvik-Frei, Kathrin
dc.date.accessioned2022-01-17T08:37:48Z
dc.date.available2022-01-17T08:37:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837556
dc.description.abstractBakgrunn: Moderat- til-alvorlig ervervet hjerneskade er en av de hyppigste årsakene til sammensatt funksjonsnedsettelse hos barn og unge. Hos opptil 80% av alle barn og unge fører dette til aktivitets- og deltagelsesbegrensninger i senfase etter hjerneskaden. Til tross for at de fleste pasienter gjenvinner selvstendig gangfunksjon i løpet av det første året etter hjerneskaden, kan begrensninger i avansert mobilitet hemme deltagelse i aktiviteter i nabolaget, på skolen og på fritiden. Det finnes få studier som har kartlagt avansert mobilitet hos barn og unge med ervervet hjerneskade og det finnes ingen norske studier på temaet. Formål: Formål med denne studien var å kartlegge avansert mobilitet i et utvalg barn og unge i senfase (>1år) etter ervervet hjerneskade, og sammenligne disse med barn og unge i typisk utvikling. Studien ønsket videre å undersøke om det er en sammenheng mellom avansert mobilitet, fysisk form og selvrapportert deltagelse i et utvalg barn og unge med ervervet hjerneskade. Metode: Ti gående pasienter i alderen 6-16 år ble rekruttert fra 2 sykehus i Helse Sør-Øst RHF. Pasientgruppen ble sammenlignet med 33 kontroller matchet for alder og kjønn. Avansert mobilitet i pasient- og kontrollgruppen ble kartlagt med High-level Mobility Assessment Tool (HiMAT). Fysisk form og selvrapportert deltagelse i pasientgruppen ble kartlagt med 6 minutter gangtest og Assessment of Life-Habits (LIFE-H 5-13 Resultater: Pasientgruppen skåret signifikant lavere på HiMAT (p=0.005) sammenlignet med kontrollgruppen. Det var stor aldersuavhengig spredning i HiMAT-skår i pasientgruppen. Sju av ti pasienter skåret under normverdier for 6MWT og det var en tydelig positiv sammenheng mellom HiMAT- og 6MWT-skår (rs = 0.94, n=10, p=0.005). Det var stor spredning i LIFE-H-skårene og kategori fritid viste de laveste skårene. Det var en tydelig positiv sammenheng mellom HiMAT- og LIFE-H-skår (rs = 0.95, n=10, p=0.004). Konklusjon: Studien har vist at et utvalg gående barn og unge i senfase etter ervervet hjerneskade hadde utfordringer med avansert mobilitet, sammenlignet med typisk utviklede barn og unge. Deltakere i pasientgruppen med nedsatt avansert mobilitet hadde tilsvarende lav fysisk form og utfordringer med deltagelse spesielt relatert til fritidsaktiviteter. Det er behov for mer forskning på et større utvalg av barn og unge med ervervet hjerneskade for å kunne gi mer nyanserte svar på studiens problemstillingene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectPediatrien_US
dc.subjectHjerneskaderen_US
dc.subjectTraumatiske hjerneskaderen_US
dc.subjectMotoriske ferdigheteren_US
dc.subjectNedsatt mobiliteten_US
dc.titleAvansert mobilitet kartlagt med High-level Mobility Assessment Tool (HiMAT) hos barn og unge i senfase etter ervervet hjerneskade: en kasus-kontrollstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record