Show simple item record

dc.contributor.advisorØiestad, Britt Elin
dc.contributor.advisorSmedbråten, Kaja
dc.contributor.authorMassafra, Rikke Hagen
dc.date.accessioned2022-01-14T10:02:51Z
dc.date.available2022-01-14T10:02:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837423
dc.description.abstractTittel: Sammenhengen mellom selvrapportert fysisk aktivitet, fysisk form og langvarige muskel- og skjelettsmerter hos ungdom og unge voksne. Formål: Målet med denne masteroppgaven var å undersøke om det er en sammenheng mellom fysisk aktivitet og langvarige muskel- og skjelettsmerter, og mellom fysisk form og langvarige muskel- og skjelettsmerter hos ungdom og unge voksne. Metode: Jenter og gutter i alderen 16-26 år i Oslo og Viken ble invitert til å delta. I denne studien er det benyttet tverrsnittdesign. Langvarige muskel- og skjelettsmerter er målt ved selvrapportert, ukentlig smerte siste tre måneder. Fysisk form er målt med kondisjon og muskelstyrke. Kondisjon er målt med Beep test, omregnet til maksimalt oksygenopptak, og muskelstyrke er målt med Griptestyrketest, ved hjelp av hånddynamometer. Sammenhengen mellom selvrapportert fysisk aktivitet og langvarige muskel- og skjelettsmerter, og fysisk form og langvarige muskel- og skjelettsmerter er analysert med logistisk regresjonsanalyse. Modellene ble justert for kjønn, alder og foreldrenes utdanningsnivå. Resultat: Det ble inkludert 145 (71 %) jenter og 58 (28 %) gutter i denne studien, 53 % rapporterte å ha langvarige muskel- og skjelettsmerter. Det var ingen statistisk signifikant sammenheng mellom selvrapportert fysisk aktivitet og langvarige muskel- og skjelettsmerter, verken ved lavt fysisk aktivtetsnivå (OR: 1.32, 95%KI 0.63, 2.76) eller høyt fysisk aktivtetsnivå (OR: 1.26 95%KI 0.63, 2.53) sammenlignet med moderat nivå. Det var heller ingen statistisk signifikant sammenheng mellom kondisjon og langvarige muskel- og skjelettsmerter (OR: 0.73, 95%KI 0.46, 1.16) justert kun for kjønn, eller muskelstyrke og langvarige muskel- og skjelettsmerter (OR: 1.07, 95%KI 0.83, 1.37). Konklusjon: Resultatene viste ingen signifikant sammenheng mellom selvrapportert fysisk aktivitet, fysisk form og langvarige muskel- og skjelettsmerter, selv om over halvparten av deltagere i utvalget hadde langvarige muskel- og skjelettsmerte.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectFysisk aktiviteten_US
dc.subjectMuskel- og skjelettsmerteren_US
dc.subjectLangvarige smerteren_US
dc.subjectKondisjonen_US
dc.subjectMuskelstyrkeen_US
dc.subjectBeep testen_US
dc.subject20-meter shuttle løpe testen_US
dc.titleSammenhengen mellom selvrapporter fysisk aktivitet, fysisk form og langvarige muskel- og skjelettsmerter hos ungdom og unge voksneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record