Show simple item record

dc.contributor.advisorTelenius, Elisabeth Wiken
dc.contributor.authorBøe, Kristine Bjorheim
dc.date.accessioned2022-01-13T14:44:03Z
dc.date.available2022-01-13T14:44:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837332
dc.description.abstractAlle ansatte i norske sykehjem skal ifølge Stortingsmelding 24 (2019-2020) inneha kompetanse om lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase. Sykehjemsbeboere skal ivaretas i livets sluttfase med en holistisk tilnærming i fra en tverrprofesjonell gruppe ansatte. Det eksisterer lite forskning på lindrende behandling og omsorg ved norske sykehjem, og det er ukjent hvilken oppgave fysioterapeuter har i dette arbeidet. Hensikten med dette studiet er å utforske fysioterapeuters erfaring med å gi lindrende behandling og omsorg til sykehjemsbeboere i livets sluttfase. Seks informanter, som alle jobber ved norske sykehjem, ble rekruttert for å kaste lys over forskningsspørsmålet. Intervjuene ble analysert ved hjelp av Malteruds (2017) analyseprosedyre systematisk tekstkondensering. Det viser seg at informantene har lite eller ingen erfaring med å gi fysioterapeutiske tiltak i livet sluttfase. De forteller at lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase er forbeholdt helsefagarbeidere, sykepleiere og leger ved deres sykehjem. Grunner til at fysioterapeutene er lite involvert i lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase er manglende profesjonell kompetanse, lite tid og tilgjengelige fysioterapiressurser, og manglende tverrprofesjonell organisering i sykehjemmet. Informantene fremholder likevel at fysioterapeuter ved norske sykehjem har kunnskap som kan være nyttig i arbeidet med å lindre symptomer hos beboere i livets sluttfase. Deltakerne mener at fysioterapeuter kan bidra i lindring av blant annet smerter, dyspne og angst for å opprettholde beboerens livskvalitet lengst mulig. Studien vil kunne inspirere fysioterapeuter som jobber ved norske sykehjem til å involvere seg i det lindrende arbeidet, men også sykehjemsledelsen til å tilrettelegge for rammer som fremmer tverrprofesjonelt samarbeid. Studiens funn vil også kunne være av interesse for utdanningsinstitusjonene med mål om å styrke fysioterapeuters sluttkompetanse innen lindrende behandling og omsorg.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectLindrende behandlingen_US
dc.subjectOmsorgen_US
dc.subjectLivets sluttfaseen_US
dc.subjectFysioterapien_US
dc.subjectSykehjemen_US
dc.titleLindrende behandling i livets sluttfase i sykehjem -hva er fysioterapeutens rolle?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record