Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTelenius, Elisabeth
dc.contributor.authorElton, Jenny
dc.date.accessioned2022-01-13T12:14:55Z
dc.date.available2022-01-13T12:14:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837267
dc.description.abstractBakgrunn: Omtrent halvparten av hjemmeboende eldre faller årlig og fallskader hos eldre kan medføre et betydelig tap av aktive og friske leveår. Blant de eldre som opplever bruddskader som følge etter et fall, kommer kun 25% tilbake til samme funksjonsnivå som før fallet. Grunnet høy risiko for alvorlige konsekvenser som følge av et fall er det blitt etablert et fallforebyggende prosjekt i Oslo kommune, men hvordan de som mottar tjenestene opplever tiltaket er ukjent. Hensikt: Hensikten med studien er å undersøke hvordan hjemmeboende eldre over 65 år opplever det fallforebyggende tiltaket i Oslo kommune. Metode: Studien er av et kvalitativt design og det har blitt foretatt seks semistrukturerte intervjuer. Analysen har blitt utført med inspirasjon fra Malterud og systematisk tekstkondensering. Resultat: Tiltaket stimulerte til økt mestring hos deltagerne gjennom meningsfulle øvelser og hjelpemidler, samt gjennom å trygge deltagerne i situasjoner eller aktiviteter som ble sett på som utfordrende. Relasjonen med helsepersonellet viste seg å være en viktig faktor ved at deltagerne følte seg verdifull, sett og respektert gjennom at de ble viet tid til. I denne relasjonen kom det også frem en tosidighet ved at deltagerne har et behov for hjelp, men er ikke beslutningstaker. Noen opplevde en konflikt mellom å ha behov for hjelp, men også for å bevare privatlivet. Deltagerne snakket om redselen for å falle og hvordan denne redselen begrenset deres tilgang til verden og samfunnsdeltagelse. Konklusjon: Hjemmeboende eldre hadde positive opplevelser med å være deltager i det fallforebyggende tiltaket i Oslo kommune. Tiltaket økte deltagernes mestringstro og selvstendighet gjennom flere mekanismer. Forholdet med helsepersonellet viste seg å være en viktig faktor for deltagernes opplevelse av tiltaket.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectFallforebyggende tiltaken_US
dc.subjectEldreen_US
dc.subjectOslo Kommuneen_US
dc.titleEldre personer sin erfaring med deltagelse i et fallforebyggende tiltak i Oslo kommune.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel