Show simple item record

dc.contributor.advisorTuntland, Hanne
dc.contributor.authorAndersson, Ingjerd Olimb
dc.date.accessioned2022-01-13T11:56:19Z
dc.date.available2022-01-13T11:56:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837261
dc.description.abstractBakgrunn: Hverdagsrehabilitering er innført i mange kommuner. Hovedfokuset har til nå vært rettet mot eldre. Det er lite forskning på hvordan personer i yrkesaktiv alder profitterer på å få hverdagsrehabilitering. Formål: Målet med masterstudien er å undersøke om personer i alderen 18-65 år som får hverdagsrehabilitering, bedrer sin hverdag i form av selvopplevd aktivitetsutførelse og tilfredshet, fysisk funksjon og helserelatert livskvalitet og om dette vedvarer i et tolv måneders perspektiv. Metode: Studien inkluderte 78 personer i alderen 18-65 år som fikk hverdagsrehabilitering. Det ble undersøkt endring i gruppen fra oppstart til ti uker, oppstart til seks måneder og oppstart til tolv måneder. Canadian Occupational Performance Measure (COPM) ble brukt til å vurdere primære utfall som var aktivitetsutførelse og tilfredshet med aktivitetsutførelse. Short Physical Performance Battery (SPPB) og European Quality of Life Scale (EQ-5D-5L) ble brukt til å måle sekundære utfall som fysisk funksjon og helserelatert livskvalitet. Beregning av endring over tid ble utført med parrete t-tester. Resultat: Ved vurdering av utførelse og tilfredshet med daglige aktiviteter, skårer gruppen signifikant bedre fra oppstart til ti uker (p= <0.001). Det er også signifikant bedring etter tolv måneder (p= <0.001). Fysisk funksjon, viser ved gange, reise/sette seg, ganghastighet og totalskår signifikant bedring ved alle måletidspunkt. Vurdering av helserelatert livskvalitet i dimensjonene gange, personlig stell, vanlige gjøremål og helsen i dag (VAS), viser også signifikant bedring ved alle måletidspunkt. Konklusjon: Personer i yrkesaktiv alder responderer positivt på intervensjonen hverdagsrehabilitering. Gruppen viser signifikant bedring etter ti uker. Bedringen opprettholdes etter tolv måneder. Nøkkelord: Hverdagsrehabilitering, voksne, COPM, ADL, fysisk funksjonen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectHverdagsrehabiliteringen_US
dc.subjectVoksneen_US
dc.subjectFysisk funksjonen_US
dc.subjectCOPMen_US
dc.subjectADLen_US
dc.titleHverdagsrehabilitering til voksneen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record