Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEri, Tine S.
dc.contributor.advisorVedeler, Carina (biveileder)
dc.contributor.authorEkre, Tone Inger
dc.date.accessioned2022-01-13T10:19:50Z
dc.date.available2022-01-13T10:19:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837241
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med studien er å undersøke hvordan flergangsfødende kvinner i Norge opplevde å føde planlagt hjemme. Problemstilling: «Hva er viktige erfaringer for flergangsfødende ved planlagt hjemmefødsel i Norge?» Metode: En kvalitativ studie med 109 kvinner som svarte på en nettbasert spørreundersøkelse delt via sosiale medier. Prosjektet er en del av Babies Born Better studien. Analysert med Graneheim og Lundmans kvalitative innholdsanalyse. Resultat: Fire temaer ble identifisert: sjef over egen fødsel, nært forhold til jordmor ga trygghet, rolig atmosfære i kjente omgivelser og ønsker en endring i organiseringen. Kvinnene hadde stor tilfredshet ved å føde hjemme og la stor vekt på kjent jordmor og å være hjemme i sin private sfære. Konklusjon: Kvinnene opplevde empowerment gjennom gode samtaler med jordmor og at de kjente alle som skulle være med på fødselen. Fødselen opplevdes trygg og de kunne følge kroppen sin. Fødselen hadde ingen komplikasjoner og bruk av intervensjoner.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2021
dc.subjectHjemmefødselen_US
dc.subjectEmpowermenten_US
dc.subjectErfaringeren_US
dc.titleSjef over egen fødse": Flergangsfødendes erfaringer ved planlagt hjemmefødsel i Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Gynekologi og obstetrikk: 756en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel