Show simple item record

dc.contributor.advisorKaasen, Anne
dc.contributor.authorFudge, Marielle Eltvik
dc.contributor.authorJohansen, Malin
dc.date.accessioned2022-01-12T14:08:50Z
dc.date.available2022-01-12T14:08:50Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837156
dc.description.abstractHensikt/problemstilling: Å kartlegge om det er endret forekomst av alvorlig postpartumblødning (PPB) i studieperioden, og i tillegg identifisere faktorer som kan ha bidratt til endring i forekomst av alvorlig PPB. Problemstillingen er: “Hvilke endringer er det i forekomst av alvorlig PPB ved en kvinneklinikk i perioden 1998-2018, og kan endringer i faktorer relatert til svangerskap og fødsel forklare endret forekomst av alvorlig PPB?” Materiale og metode: Studien er en retrospektiv kohortstudie. Studieutvalget inkluderer 89 974 fødsler fra en kvinneklinikk på Østlandet, og er hentet ut fra et elektronisk dokumentasjonsprogram. Det ble benyttet deskriptiv statistikk, bivariate analyser og regresjon for å analysere alvorlig PPB og svangerskaps- og fødselsfaktorer. Alvorlig PPB ble definert som postpartum blødning ≥1000 ml. Resultater: Det var økt forekomst av alvorlig PPB i studieperioden fra 2,6 % i 1998 til 6,8 % i 2018. Den høyeste andelen av alvorlig PPB (7,9 %) ble registrert i 2012. Flere svangerskaps- og fødselsfaktorer har endret seg i løpet av studieperioden, og vi ser også endringer i assosiasjonene mellom ulike faktorer og alvorlig PPB i studieperioden. Konklusjon: Forekomsten av alvorlig PPB ved den aktuelle kvinneklinikken har økt betydelig, men resultatene kan tyde på en stabilisering av forekomsten den siste delen av studieperioden. Enkelte faktorer kan være medvirkende til endret forekomst av alvorlig PPB, men på grunn av kvaliteten på registreringer ved noen faktorer, kan det ikke trekkes noen endelig konklusjonen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2021
dc.subjectPostpartum blødningeren_US
dc.subjectRisikofaktoreren_US
dc.subjectKohortstudieen_US
dc.titleAlvorlig postpartum blødning ved en kvinneklinikk på Østlandet i perioden 1998-2018 - en retrospektiv kohortstudie av 89 974 fødsleren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record