Show simple item record

dc.contributor.advisorBernitz, Stine
dc.contributor.advisorDalbye, Inger Sofie Rebecka
dc.contributor.authorValheim, Ann Hege
dc.date.accessioned2022-01-12T13:55:43Z
dc.date.available2022-01-12T13:55:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837153
dc.description.abstractHensikt: Formålet med oppgaven er å se på hvilken påvirkning lang latensfase har for forløsningsmetode, intervensjoner, maternelle og neonatale utfall, og kvinners opplevelse av fødsel. Problemstilling: Påvirker lang latensfase utkomme av fødsel? Metode: En strukturert litteraturstudie med kvantitativ tilnærming, deskriptiv statistisk analyse. Datamaterialet er hentet inn gjennom systematisk søkestrategi i Medline, Cinahl og Maternity and Infant Care. Resultat: Systematiske søk gav totalt 1284 treff, hvor av 22 artikler ble funnet relevante og lest i fulltekst. Etter kvalitetssjekk ble totalt ni artikler inkludert i studien. Utkomme som forløsningsmetode, intervensjoner, maternelle og neonatale utkomme, og kvinners opplevelse av fødsel, ble sammenlignet mellom kvinner med lang latensfase kontra kvinner med normal latensfase. Tidsangivelsen for lang latensfase varierte i de inkluderte studiene. Konklusjon: Lang latensfase har innvirkning på utkomme av fødsel, særlig med tanke på kvinners opplevelse av fødsel. Det er behov for mer forskning på emnet, spesielt fordi det er usikkerhet og ulike angivelser for når latensfasen går over til aktiv fødsel.en_US
dc.description.abstractAim: The purpose of the thesis is to shed light on how prolonged latent phase affects on both the maternal and fetal outcome of labour and delivery. Topic of research: Does prolonged latent phase affect the outcome of birth? Method: A structured literature study with a quantitative approach, and descriptive statistical analysis. The data material is retrieved from the databases Medline, Cinahl and Maternity and Infant Care, using a systematic search strategy. Results: The systematic searches yielded a total of 1284 titles, of which 22 of them were read in full text. After quality check a total of nine articles were included in the study. Several outcomes such as delivery mode, interventions, maternal and neonatal outcomes, and womens’s experiences of labour, were detected for women with prolonged latent phase. The definition of prolonged latent phase differed in the included studies. Conclusion: Prolonged latent phase influence the outcome of labour, particularly for women’s experience of labour. There is a need for more research on this topic, especially because there are uncertainty and different definitions regarding duration of the latent phase and beginning of active labour.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2021
dc.subjectFødselen_US
dc.subjectLatensfaseen_US
dc.subjectForløsningsmetoderen_US
dc.titleLatensfasen - en essensiell del av fødselen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record