Show simple item record

dc.contributor.advisorFlaaten, Eva Marie
dc.contributor.advisorHenriksen, Lena
dc.contributor.authorSørensen, Nina Benedicte
dc.contributor.authorMelby, Thea Cathrine
dc.date.accessioned2022-01-12T13:45:59Z
dc.date.available2022-01-12T13:45:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837146
dc.description.abstractHensikt: Å kartlegge forekomsten av svangerskapsdepresjon og partnervold, samt å undersøke en eventuell assosiasjon mellom de to. Studiens funn kan være bidragsytende og benyttes som implikasjon for å heve kunnskapen om sensitive temaer som svangerskapsdepresjon og partnervold i svangerskapsomsorgen. Problemstilling: Er det en assosiasjon mellom svangerskapsdepresjon og en historie med partnervold? Metode: En kvantitativ tverrsnittstudie basert på data fra Trygt Svangerskap studien, innhentet gjennom spørreskjemaer som inneholdt validerte verktøy for å avdekke svangerskapsdepresjon og partnervold. Resultat: 1812 kvinner ble inkludert i våre analyser. I alt rapporterte 14% symptomer på svangerskapsdepresjon. Kvinner som hadde vært utsatt for partnervold hadde en signifikant høyere risiko for å rapportere symptomer på svangerskapsdepresjon sammenlignet med kvinner som ikke hadde opplevd partnervold. Konklusjon: Kvinner som hadde en historie med partnervold hadde signifikant økt risiko for å rapportere symptomer på svangerskapsdepresjon. Svangerskapsdepresjon var signifikant assosiert med alle typene for partnervold. Assosiasjonen forble signifikant etter justering for konfunderende baksgrunnsvariableren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2021
dc.subjectSvangerskapsdepresjonen_US
dc.subjectPartnervolden_US
dc.titleEr det en assosiasjon mellom svangerskapsdepresjon og en historie med partnervold? - En tverrsnittstudie av gravide kvinner i Sørøst-Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record